Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svensk Scenkonst kommenterar regeringens beslut att inrätta en ny plattform för stöd till musiklivet från den 1 januari 2011

Regeringen har snabbt kommit till skott i frågan, vilket vi tycker är positivt, liksom att regeringen visat förståelse för att den nya plattformen behöver ha en tydlig egen profil.

Svensk Scenkonst ser fram emot att delta i diskussionerna kring utvecklingen av den nya plattformen organisation och inriktning.

Regeringens uppdrag till Kulturrådet att komplettera de statliga insatserna för musiklivet under övergångstiden visar att man inser vikten av kontinuitet och att överbrygga det glapp som kan uppstå mellan avveckling av Rikskonserter och uppbyggnaden av en ny plattform.

Sture Carlsson, förbundsdirektör tel 070-577 86 21
Helena Faxgård, kommunikationschef tel 070-946 39 70

Ämnen


Svensk Scenkonst är en branschorganisation för arbetsgivare i scenkonstbranschen. Vi representerar drygt 100 företag och organisationer verksamma inom teater, dans och musik. Våra medlemsorganisationer innefatar verksamheter i såväl statlig, regional, kommunal som privat regi. De anslutna organisationerna har cirka 6000 personer anställda. Vårt uppdrag är att ge våra medlemmar optimala förutsättningar att utveckla en scenkonst för alla.

Kontakter

Annika af Trolle

Annika af Trolle

Presskontakt Kommunikationschef 070-420 27 75

Det här är Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom musik, dans och teater. Våra ca 250 medlemmar erbjuder professionell scenkonst i hela landet. Svensk Scenkonst arbetar för att ge optimala förutsättningar för att bedriva och utveckla konstnärlig verksamhet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare.

Svensk Scenkonst
Birger Jarlsgatan 39 1 tr
Box 1778 SE-111 87 Stockholm