Pressmeddelande -

Bromma utsett till Bästa demensteam 2009

Stadsdelen Bromma har utsetts till Bästa demensteam inom hemtjänsten 2009. Prissumman är på 50 000 kr. Det är Demensförbundet och Svenskt demenscentrum som tillsammans instiftat priset som nu delas ut för andra gången. I fjol gick det till Borlänge kommun.

Juryns motivering till 2009 års pristagare:
Bromma demensteam i hemtjänsten erhåller 2009 års pris för sitt arbete med att bygga upp och utveckla demensteam i hemtjänsten allt sedan 2004. Med sitt fortlöpande arbete har teamet blivit en förebild för många. Med tydlig värdegrund, samverkan med anhöriga liksom med primärvården har teamet förbättrat möjligheterna för demenssjuka att känna sig trygga i hemmet och för de anhöriga att få information och stöd. Dessutom har teamet etablerade rutiner för reflektion och handledning vilket möjliggör fortlöpande kompetensutveckling och inte minst trivsel i arbetet.

Prissumman är 50 000 kr. Prisceremonin äger rum den 16 mars under Silviahemmets inspirationsdag i Folkets hus, Stockholm. Drottning Silvia deltar i ceremonin.

Läs mer om Bromma demensteam på www.demenscentrum.se/pris2009

Ämnen

  • Sjukdomar

Kategorier

  • äldreomsorg
  • hemtjänst

Kontakter

Magnus Westlander

Presskontakt Informatör 08 618 82 53