Gå direkt till innehåll
Ny C-rapport från SVU: Slutrapport Fas III VA-Teknik Södra 2015-2018

Nyhet -

Ny C-rapport från SVU: Slutrapport Fas III VA-Teknik Södra 2015-2018

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: C-rapport

Titel: Slutrapport Fas III VA-Teknik Södra 2015-2018

Författare: Ann Mattsson, Britt-Marie Wilén, Hans Bertil Wittgren, Henrik Aspegren, Karin Jönsson, Marinette Hagman, Michael Cimbritz

Direktlänk till pdf: https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/slutrapport-fas-iii-va-teknik-sodra/

Sammanfattning: Stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom avancerad avloppsvattenhantering var även under Fas III ledord för klustret. VA-teknik Södra fortsatte under sin tredje programperiod den mycket framgångsrika satsningen på industridoktorander i samarbete med företag och vattentjänstbolag. Man avsatte den största andelen av de ekonomiska medlen för utveckling av just denna samarbetsform för att på så sätt garantera att den forskning som utförs är till gagn för VA-branschen. Även det arbete där styrgruppen genom så kallade särskilda satsningar har haft möjlighet att få igång verksamhet inom viktiga ämnesområden, som inte täcks in av industridoktorandprojekten, har varit en viktig del av programperiodens strategiska utvecklingsarbete av VA-teknik Södra. I nuläget består VA-teknik Södra av medlemmar från två universitet, tre företag och tio vattentjänstbolag. Basen i programmets verksamhet är på högskolorna i Lund och Göteborg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.

C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Anna Norström

Anna Norström

Utvecklingsledare Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 08 - 506 002 08