Gå direkt till innehåll
© Benjaminpx – stock.adobe.com
© Benjaminpx – stock.adobe.com

Nyhet -

Ny C-rapport från SVU: Utvärdering av småskalig rening från läkemedelsrester i källsorterad urin (avlopp och miljö)

Information om allmänt tillgänglig C-rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
C_SLU2016-032
Titel: Utvärdering av småskalig rening från läkemedelsrester i källsorterad urin
Författare: Amanda Eskebaek, Landstinget i Uppsala län
Område: Avlopp och miljö
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=C_SLU2016-032.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Syftet var att undersöka vilka av metoderna ozonering, behandling med biokol och enzymatisk nedbrytning som lämpar sig bäst för rening av urin från antibiotika. Metoderna studerades både teoretiskt och praktiskt i form av litteraturstudier respektive småskaliga reningsförsök.

Sammanfattning: Resistenta bakterier och läkemedelsrester i miljön har blivit allt mer uppmärksammade. Avloppsreningsverken tar vanligtvis inte bort läkemedel ur avloppsvattnet. Därför kan det vara intressant att studera rening av punktutsläpp vid källan. Från sjukhusen kan det släppas ut stora mängder läkemedel. Akademiska sjukhuset i Uppsala vill nu minska sin spridning av läkemedelsrester till miljön, och därför försöker man hitta en reningsprocess som kan fungera i liten skala. Rening av källsorterad urin kan vara ett småskaligt alternativ eftersom urinen har liten volym och innehåller större delen av avloppsvattnets läkemedel.

I ett examensarbete i Miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet har Amanda Eskebaek studerat tre metoder för rening av antibiotikahaltig urin: ozonering, behandling med biokol samt enzymbehandling. Hon har gjort litteraturstudier och småskaliga reningsförsök. I försöken tillsatte hon olika antibiotika till urin från personer som inte åt antibiotika.

Ozon som är ett starkt oxidationsmedel är i dag den kanske vanligaste reningsmetoden för läkemedel i avloppsvatten. Tidigare försök har visat att ozonering också kan fungera för att reducera läkemedel i urin. I den här studien genomfördes ozonering hos IVL i Stockholm. När urin lagras bryts urinämne ner och urinen får en del nya egenskaper som kan påverka ozoneringen. Därför genomfördes försöken på både färsk och lagrad urin, och även på utspädd urin för att efterlikna ett mer verkligt scenario där urinen späds med spolvatten.

En mindre känd reningsteknik är enzymatisk rening som testades med produkter från företaget Pharem Biotech genom kolonnförsök och skakförsök. Aktivt kol är en mycket god adsorbent av föroreningar, men en nackdel är att aktiveringen av kolet kräver mycket energi. På senare tid har vanligt kol, även kallat biokol, visat sig adsorbera läkemedel bra. Amanda Eskebaek testade även ett biokol genom kolonn- och skakförsök.

Resultaten visade att den kanske enklaste och troligen billigaste metoden, biokol, har stor potential att rena urin från antibiotika. Under kolonnförsöken uppgick den maximala reduktionen till 55 procent, något som skulle kunna förbättras om man använde mindre partiklar och längre kontakttid. Den högsta reduktionen nåddes vid skaktesten där upp till 96 procent av antibiotikan reducerades.

För ozon- och enzymförsöken var resultaten inte lika positiva. Bara en antibiotikasort minskade nämnvärt i ett av försöken. Den låga reduktionen i ozonförsöken beror troligen på att ozondosen var för låg. Att enzymerna i de använda produkterna inte hade någon effekt på antibiotikan beror troligen på att de inaktiverades av ämnen i urinen, och att de måste anpassas för att metoden ska kunna användas på urin.

Sökord: Läkemedelsrening, antibiotikaresistens, avloppsvattenrening, källsortering av urin
Keywords: Pharmaceutical treatment, antibiotic resistance, wastewater treatment, source separation urine treatment

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista.

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma