Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Göra rätt, hålla tätt – täthetsprovning av olika tryckrörssystem inom VA (Rörnät & klimat)

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Göra rätt, hålla tätt – täthetsprovning av olika tryckrörssystem inom VA (Rörnät & klimat)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2024-03
Titel: Göra rätt, hålla tätt – täthetsprovning av olika tryckrörssystem inom VA
Författare: Magnus Bäckström, Daniel Ejdeholm, Fredrik Johansson och Robin Norgren
Länk till pdf: https://vattenbokhandeln.svens...

Sammanfattning: Täthetsprovning av trycksatta VA-ledningsnät är en mycket viktig metod för att kvalitetssäkra att man byggt rätt, minska risken för kostsamma skador och störningar och för att säkra funktionen under lång tid. Svenskt Vatten har via sina publikationer P78 och P79 lagt fast en branschstandard för täthetsprovning av trycksatta rör och markförlagda rörsystem av plast och metalliska material. Men med dagens metodik för täthetsprovning finns det risk att livslängden minskar och ledningsnätet skadas, främst för plaströr.

Sökord: Täthetskontroll, tryckledning, tryckprov, P78, P79, PE-ledning, kontroll
Keywords: Tightness, leak test, pressure pipe, PE-pipe, inspection

----------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.

C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Alexander Keucken

Alexander Keucken

Forsknings- och utvecklingsledare Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 08-506 002 24

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma