Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Klimatanpassning av vatten- och avloppssystemen – dagens kunskap och forskningsbehov

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Klimatanpassning av vatten- och avloppssystemen – dagens kunskap och forskningsbehov

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2024-02
Titel: Klimatanpassning av vatten- och avloppssystemen – dagens kunskap och forskningsbehov
Författare: Lena Blom, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
Länk till pdf: https://vattenbokhandeln.svens...

Sammanfattning: Klimatförändringarna förväntas öka frekvensen av extrema väderhändelser, och hela samhället måste klimatanpassas. Förebyggande åtgärder behövs för att vattnet ska få plats i staden och för att säkerställa rent dricksvatten. Rapporten tar upp bland annat ansvarsfördelning, finansiering och forskningsbehov. Den ingår i ett större sammanhang inom Svenskt Vattens arbete med bland annat policypåverkan.

Sökord: Klimatanpassning, vatten- och avloppssystem, extremt väder, översvämning, vattenbrist, vattenkvalitet
Keywords: Climate adaptation, water sector, extreme weather, flooding, water scarcity, water quality

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.

C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Alexander Keucken

Alexander Keucken

Forsknings- och utvecklingsledare Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 08-506 002 24

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma