Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Mikroföroreningar i avloppsreningsverk med membranteknik (Avlopp & miljö)

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Mikroföroreningar i avloppsreningsverk med membranteknik (Avlopp & miljö)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: SVU 2021-02
Titel: Mikroföroreningar i avloppsreningsverk med membranteknik. Jämförelse med konventionellt reningsverk och bedömning av recipientpåverkan
Författare: Katja Närhi, Sofia Andersson, Cajsa Wahlberg, Stockholm Vatten och Avfall, Klara Westling, Christian Baresel, IVL Svenska Miljöinstitutet
Länk till pdf: https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/mikrofororeningar-i-avloppsreningsverk-med-membranteknik/

Sammanfattning: Vad händer med olika typer av mikroföroreningar i de olika reningsstegen i ett avloppsreningsverk med membranteknik jämfört med ett konventionellt avloppsreningsverk?Projektets resultat var i stort sett likvärdiga för de två processerna. Riskbedömning för recipienten utanför Henriksdals reningsverk visade att det krävs ytterligare reningssteg utöver membran för att ta bort mikroföroreningar till önskade nivåer.

Sökord: Mikroföroreningar, avloppsrening, MBR, rötslam, recipient
Keywords: Micro pollutants, wastewater treatment, MBR, digester sludge, recipient

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Anna Norström

Anna Norström

Utvecklingsledare Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 08 - 506 002 08

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma