Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport om Innovativ teknik för mätning av växthusgaser från avloppsreningsverk

Nyhet -

Ny SVU-rapport om Innovativ teknik för mätning av växthusgaser från avloppsreningsverk

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2020-10
Titel: Innovativ teknik för mätning av växthusgaser från avloppsreningsverk
Författare: Sören Nilsson Påledal, Robert Sehlén, Camilla Johansson, Tekniska verken i Linköping AB, Magnus Gålfalk, Linköpings Universitet, Johan Yngvesson, RISE
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=svu-rapport-2020-10.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammanfattning: Utsläpp av växthusgaserna metan och lustgas har studerats vid avloppsreningsverken i Linköping och Norrköping. Alla reningssteg har mätts med ny kamerateknik. Den största metankällan är slamlagring. Lustgas kommer främst från kväverening av rejektvatten. Den nya mätmetoden gör det lättare att utvärdera olika åtgärder för att minska utsläppen.

Sökord: Växthusgaser, metan, lustgas, innovativ mätteknik, hyperspektral kamera, avloppsreningsverk, slamlagring
Keywords: Greenhouse gases, methane, nitrous oxide, innovative measurement technology, hyperspectral camera, sewage treatment plants, sludge storage
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Anna Norström

Anna Norström

Utvecklingsledare Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 08 - 506 002 08

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma