Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Optiska sensorer inom dricksvattenberedning (Dricksvatten)

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Optiska sensorer inom dricksvattenberedning (Dricksvatten)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: 2021-25
Titel: Optiska sensorer inom dricksvattenberedning
Författare: Stephan J. Köhler och Claudia Cascone, Institutionen för vatten och miljö, SLU, och Kate Murphy, Avdelningen för vatten miljö teknik, Chalmers tekniska högskola
Länk till pdf: https://vattenbokhandeln.svens...

Sammanfattning: Optiska sensorer är mycket värdefulla verktyg för att optimera dricksvattenberedningen, men de används i dag bara i ett fåtal större vattenverk i Sverige. Tillsammans med automatiserad signalbehandling kan de vara till stor nytta för både stora och mindre vattenverk. Med hjälp av skräddarsydda analyspaket kan processtyrningen utökas för att åtgärda de negativa effekter som orsakas av ökad halt av naturligt organiskt material i råvattnet.

Sökord: Optiska sensorer, löst organiskt kol, koagulering, absorbans, fluorescens, turbiditet, Pythonprogrammering
Keywords: Optical sensors, dissolved organic carbon, coagulation, absorbance, fluorescence, turbidity, Python code

----------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.

C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma