Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Styrenutsläpp i avloppsvatten vid installation av flexibla foder

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Styrenutsläpp i avloppsvatten vid installation av flexibla foder

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2023-11
Titel: Styrenutsläpp i avloppsvatten vid installation av flexibla foder
Författare: Love Pallon, RISE
Länk till pdf: https://vattenbokhandeln.svens...

Sammanfattning: Styren är en viktig komponent i flexibla foder men har samtidigt ett flertal faroklassningar. I rapporten undersöks och kvantifieras utsläpp av styren i samband med installation av flexibla foder i avloppsledningar. Styrenfria flexibla foder baserade på akrylater är ett alternativ till styrenbaserade flexibla foder. Projektet har dokumenterat tre olika installationer av styrenfria produkter som numera finns på marknaden. Mer forskning behövs innan mätdata kan omvandlas till upphandlingskrav.

Sökord: Flexibla foder, CIPP, schaktfri renovering, ledningsförnyelse, styren, styrenfritt, akrylater
Keywords: CIPP, cured in place pipes, trenchless renovation, no dig, styrene, styren free CIPP, akcrylate based
CIPP

----------------------------------------------------------------------------------------------
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.

C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Alexander Keucken

Alexander Keucken

Forsknings- och utvecklingsledare Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 08-506 002 24

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma