Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2011-03: Plan B – hantering av översvämningar i tätorter vid extrema regn (ledningsnät)

Nyhet -

SVU-rapport 2011-03: Plan B – hantering av översvämningar i tätorter vid extrema regn (ledningsnät)

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: 2011-03
Titel: Plan B – hantering av översvämningar i tätorter vid extrema regn 
Författare: Stefan Ahlman, DHI Sverige AB
Område: Ledningsnät

Sammandrag: En metodik har tagits fram för hur man lämpligen planerar inför och hanterar översvämningar i tätorter vid extrema regn. Metoden prövades i fyra olika områden där nuvarande situation analyserades med en datormodell och därefter prövades olika åtgärder och effekterna utvärderades.  

Sammanfattning: Detta projekt har utförts av DHI Sverige AB i samarbete med kommunerna Göteborg, Stockholm, Kalmar och Luleå. Projektets syfte har varit att arbeta fram en metodik och ett arbetssätt för hur man lämpligen analyserar översvämningar i tätorter vid extrema regn. Hantering av extrema regntillfällen handlar om att minimera konsekvenserna av översvämningarna, om möjligt styra vattnet till en specifik plats och/eller skapa alternativa flödesvägar för vattnet. Vad som då behövs är en Plan B.

Varje deltagande kommun har bidragit med ett tillämpningsområde så att olika egenskaper för avrinningsområdena representerades. De fyra avrinningsområdena bestod av en stadskärna med en kombination av kombinerat och duplikat avloppssystem, en villaförort med duplikat avloppssystem och två områden med blandad markanvändning, båda med duplikat avloppssystem. Storleken på avrinningsområdena varierade mellan 50 och 530 hektar.

En integrerad översvämningsmodell, MIKE FLOOD URBAN, har använts i projektet för att beskriva översvämningssituationen i varje avrinningsområde. En kopplad 1D/2D-modell var nödvändig i detta projekt för att beskriva utbytet av vatten mellan dagvattensystemet och markavrinningen. Den nuvarande situationen utvärderades för ett 10-års-, respektive 100-årsregn. Därefter simulerades olika åtgärder för att minska konsekvenserna av översvämningen. Simuleringarna utvärderas med olika nyckeltal för att underlätta jämförelsen av resultaten. De olika nyckeltalen hade både en rumslig och en tidsmässig dimension, till exempel antalet översvämmade fastigheter och hur länge gatorna i området var översvämmade.

Resultaten från simuleringarna med 1D/2D-modellen i detta projekt har analyserats med avseende på flödesvägar, lågpunkter och instängda områden. Denna information, i kombination med de översvämningskartor som tagits fram, utgör ett viktigt beslutsstöd för aktörerna i den kommunala vattenplaneringen.

Sökord: Urbana översvämningar, 1D/2D-simulering, dagvattensystem, åtgärdsplanering
Keywords: Urban flooding, 1D/2D simulation, stormwater system, mitigation measures

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar till:
Rapport (pdf-fil): http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=Rapport_2011-03.pdf
Rapportdatabas: http://vav.griffel.net/vav.htm 
SVUs rapportersida (på vår hemsida): http://www.svensktvatten.se/web/SVU-rapporter.aspx

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
2010-05, Regnintensitet – en molnfysikalisk betraktelse, Bengt Dahlström
2008-17, När regnet kommer. Effektivare utnyttjande av kommunernas nederbördsinformation, Claes Hernebring
2006-06, Regnintensitet i Sverige – en klimatologisk analys, Bengt Dahlström
2006-04, 10års-regnets återkomst – förr och nu. Regndata för dimensionering/kontrollberäkning av VA-system i tätorter,  Claes Hernebring

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till e-postadressen:  (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma