Gå direkt till innehåll
SVU-rapport C_DHI2014_13-117: Ett nationellt, samlat insamlingssystem för högupplösta regndata i Sverige – förprojekt (Rörnät & Klimat)

Nyhet -

SVU-rapport C_DHI2014_13-117: Ett nationellt, samlat insamlingssystem för högupplösta regndata i Sverige – förprojekt (Rörnät & Klimat)

Information om ny c-rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Serie C används för redovisning av projektresultat i annan form än ordinarie SVU-rapporter. I de flesta fall har SVU bidragit till projektet men ej varit huvudfinansiär och därför ej gjort rapporten själv. I några fall är rapporteringen ej i rapportform.

Nr: C_DHI2014_13-117
Titel: Ett nationellt, samlat insamlingssystem för högupplösta regndata i Sverige – förprojekt
Författare: Claes Hernebring, DHI Sverige AB
Område: Rörnät & Klimat

Sammandrag: I projektet har undersökts förutsättningar för ett nationellt, samlat insamlingssystem för högupplösta regndata genom att ett testsystem drivits under 3 månader. Där har kontinuerligt högupplösta regndata samlats in från 5 stationer i Göteborg och Jönköping, konverterats till dataformat enligt SMHIs specifikationer, sänts till SMHI för varaktig lagring i en databas, varefter datautdrag begärts för kontroll om rådata kunde återskapas tillfredsställande.

Sammanfattning: Under hösten 2013 har DHI och SMHI gemensamt utformat och testat förutsättningarna för ett system för högupplösta regndata, huvudsakligen av kommunalt ursprung genom att i liten skala gå igenom nödvändiga moment för ett sådant system.

Data från fem stationer, tre i Göteborg och två i Jönköping, har använts under testskedet. Testen har gått ut på att utforma rutiner för följande moment:
1. Insamling av rådata till ett ”data-nav” (under testskedet hos DHI)
2. Konvertering till dataformat anpassat för SMHIs insamlingssystem Nemo
3. Inrapportering till SMHIs insamlingssystem Nemo
4. Datautdrag från realtidslagringssystemet MORA
5. Konvertering tillbaka till ursprungligt rådataformat för kvalitetskontroller

Generella rutiner för de tre första punkterna har utvecklats. Dessa går att ”skala upp” till att hantera data från ett valfritt antal stationer. Likaså, är de inte bundna till att befinna sig hos DHI, utan ett antal ”satellit-datanav” skulle kunna definieras. Inrapporteringen har under testskedet skett en gång per dygn via mail.

Teststationerna hade valts ut för att de representerar något olika typer av högupplösta regndata, samt med olika ”tideräkning” (UTC-tid eller svensk sommar/vintertid):
• Vippningshändelser (0.2 mm), registrerade med sekundnoggrannhet. Uppdateringstidpunkt indikerad i datafilen, UTC-tid.
• Vippningshändelser (0.2 mm), ackumulerade på minutbasis. Uppdateringstidpunkt indikerad i datafilen, svensk sommar/vintertid.
• Vippningshändelser (0.2 mm), registrerade med sekundnoggrannhet. Utan uppdateringstidpunkt indikerad i datafilen, svensk sommar/vintertid.
• Samplad kontinuerlig signal (upplösning 0.1 mm – Geonor) – 10-minutersvärden. Uppdateringstidpunkt indikerad i datafilen, svensk sommar/vintertid.

Returinformation (punkt 4-5) har begärts vid ett fåtal tillfällen avseende större datamängder med syftet att kontrollera att ursprungsdata har förvanskats i så liten utsträckning som möjligt. Moment 4, datautdraget, fick under detta skede utförs manuellt hos SMHI. I ett framtida fullskalesystem är tanken att detta ska kunna ske automatiskt via en web-service.

Det visade sig att data gick att återskapa med minimal förvanskning. I rapporten redovisas olika metoder för kontroller i detta avseende.

Tanken var också att utföra enklare smakprov på ”förädling” av data, då inklusive data från någon/några av SMHI:s egna stationer så ”högupplösta” som möjligt, men det föll på att det inte gick att få ut data, bl.a. beroende på driftproblem vid SMHIs Göteborgsstation.


Sökord: Högupplöst nederbörd, regnmätning, datainsamling, datalagring
Keywords: High resolution rain data, rain data collection, data storage

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
2012-16Regnintensitet i Europa med fokus på Sverige – ett klimatförändringsperspektiv, Claes Hernebring, DHI, Bengt Dahlström, Ombros, Erik Kjellström, SMHI
2010-05Regnintensitet – en molnfysikalisk betraktelse, Bengt Dahlström
2008-17När regnet kommer. Effektivare utnyttjande av kommunernas nederbördsinformation, Claes Hernebring

Ny rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Från och med 1 november gäller förhandsvisning exklusivt för medlemmar.
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under tre månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabasVattenbokhandeln och Newsdesk. Företagsabonnenter och övriga icke-medlemmar som anmält sig till SVU sändlista kommer då att få sedvanlig Newsdesk e-post. 

C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt! Skicka gärna vidare till kolleger eller vänner som kan ha nytta av rapporten eller rent allmänt kan finna den intressant.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96