Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu ska arbetsmiljön på avloppsreningsverk förbättras

Nu lanseras en ny webbplats speciellt framtagen för att underlätta arbetsmiljöarbetet på avloppsreningsverk. Webbplatsen, som drivs av IVL, ger konkreta tips och råd om hur reningsverk och pumpstationer bör utformas, och hur olika arbetsmoment ska utföras för att anställda inte ska skadas.

Att arbeta på avloppsreningsverk kan vara både tungt och farligt. Inom branschen har man under många år arbetat med arbetsmiljön, men kunskaps- och erfarenhetsutbytet har varit begränsat. 
För att synliggöra och sprida kunskap om hur anläggningar och arbetsmetoder bör utformas för att vara säkra, har Svenskt Vatten Utveckling finansierat framtagandet av en webbplats som ska fungera som stöd för att förbättra arbetsmiljöarbetet vid reningsverk.

Vid de flesta reningsverk finns ett fåtal anställda vilket innebär begränsade resurser för arbetsmiljöarbetet. Genom den nya webbplatsen www.arbetsmiljoVA.se får alla tillgång till kunskap om risker i arbetsmiljön och dessutom tips och råd om hur riskerna kan minskas eller elimineras.

I arbetet med att ta fram den nya webbplatsen har flera avloppsreningsverk besökts och diskussioner har förts med anställda där.

–       Innehållet på webbplatsen speglar erfarenheter från företag som idag arbetar på ett bra sätt med att skapa en god arbetsmiljö för sina anställda, men också den forskning som finns om arbetsmiljö i avloppsreningsverk. I utvecklingsarbetet har vi också haft god hjälp av en referensgrupp med representanter från olika reningsverk, säger civ ing Eliana Alvarez vid IVL Svenska Miljöinstitutet, en av de två forskare som utvecklat webbplatsen.

Webbplatsen visades i en demoversion på VA-mässan som hölls i Göteborg i september och fick då ett mycket positivt mottagande.

–       Vi är mycket glada för de många positiva kommentarer vi fått, säger professor Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet. Vår förhoppning är att vi ska kunna arbeta vidare med webbplatsen genom att hålla den aktuell och även komplettera med annan verksamhet som drivs av vatten- och avloppsreningsverk, till exempel dricksvattenrening och arbete i ledningsnätet.

Vill du veta mer om webbplatsen? Kontakta Eliana Alvarez, tel:08-598 563 42 eller Ann-Beth Antonsson, tel: 08-598 563 47, mail: fornamn.efternamn@ivl.se

Länk: www.arbetsmiljoVA.se

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten företräder vattentjänstleverantörerna i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma