Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt stipendium delas ut inom VA-branschen

Med en önskan att uppmuntra till fortsatt idéarbete i dagvattenexperten Peter Stahres anda och bidra till utveckling inom en god bebyggd miljö samt ett uthålligt samhällsbyggande har ett nytt stipendium skapats.

Nu delas det första stipendiet på 50 000 kronor ut i samband med Svenskt Vattens årsmöte i Norrköping den 18 maj. Stipendiet går till Godecke-Tobias Blecken vid Luleå Tekniska Universitet för bidraget ”Biofiltrering av Dagvatten – Rain Gardens”.

Stipendiekommitténs motivering lyder:
”Godecke-Tobias Bleckens arbete håller hög kvalitet och är praktiskt användbart, vilket gör det till ett arbete i Peter Stahres anda. Det främjar samverkan och nytänkande inom VA-teknik i kombination med vegetationsteknik och bidrar till utveckling inom en god bebyggd miljö samt ett uthålligt samhällsbyggande.

I ett biofilter för dagvatten (”rain garden”) kombineras fördröjning och behandling av dagvattnet med teknik som utgör ett estetisk tilltalande inslag i stadsbilden.  Tobias har i sin forskning visat att tekniken har förmågan att även under vinterförhållanden rena och fördröja dagvattnet, effektivt rena smältvatten och dessutom har förmågan att rena lösta metaller. Dessa nya resultat bör bana väg för ökad användning av biofiltrering av dagvatten, inte minst i Skandinavien.”

Fakta
Om Peter Stahre
Peter Stahre var en stor auktoritet inom dagvattenområdet inte bara i Sverige, utan i hela världen. Han lämnade under sin långa gärning starka avtryck och många idéer och landvinningar efter sig. Peter Stahres insats inom området var enastående vad gällde att komma på, testa och dela med sig av nya idéer.

Stipendiekommittén
Stipendiekommittén utgörs av representanter från VA SYD, SLU, Malmö Stad, LTH, NTU, PULS AB och VIÖS AB. 

Kontakt

Örjan Stål,
ordförande stipendiekommittén 070-657 84 24, orjan.stal@viosab.se

Henrik Aspegren, medlem stipendiekommittén 040-635 01 78, henrik.aspegren@vasyd.se

Mer om stipendiet och om Peter Stahre: http://www.vasyd.se/OM/STIPENDIER/PETERSTAHRE/Pages/default.aspx

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från ca 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstföretagen inom den europeiska vattenbolagsorganisationen EUREAU med ca 400 miljoner kunder.

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Relaterade event

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma