Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2010-11: Invändig inspektion av vattenledningar (ledningsnät)

Pressmeddelande -

SVU-rapport 2010-11: Invändig inspektion av vattenledningar (ledningsnät)

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2010-11
Titel: Invändig inspektion av vattenledningar
Författare: Annika Malm, Göteborg Vatten
Område:
 Ledningsnät

Sammandrag: Invändig inspektion av vattenledningar ger en bild av vattenledningsnätets status. De två metoder som visat sig användbara är dels en metod baserad på magnetfält och dels en metod baserad på ultraljud. För metoden med ultraljud har en inspektion i Malmö följts och utvärderats. 

Sammanfattning: Skador på dricksvattennätet innebär inte bara utläckage av vatten utan även att leveranssäkerheten minskar och att risken för att dricksvattnet förorenas ökar. För avloppsledningar finns sedan länge möjligheter att som komplement till skadeutvecklingen inspektera ledningarna invändigt med framförallt TV-inspektion. Vattenledningsnätet är mer komplicerat att TV-inspektera och dessutom består en stor del av dricksvattennätet av gjutjärns- och segjärnsledningar med beläggningar av korrosionsprodukter, vilket gör att TV-inspektion inte tillför mycket. I stället är det kvarvarande godstjocklek, spänningar och sprickor som bör mätas för att få en bättre prognos på kvarvarande livslängd.

Andra tekniker för invändig inspektion av vattenledningar kan ge en bättre bild av vattenledningarnas status, och ge indikationer på att en ledning är nära kollaps. Det finns tekniker för att göra invändig inspektion, utöver TV-inspektion. En genomgång av tillgängliga tekniker har gjorts, och dess för och nackdelar dokumenterats. Information har inhämtats både från VA-förvaltare och teknikleverantörer. De två metoder som visat sig användbara är dels en metod baserad på magnetfält och dels en metod baserad på ultraljud. Båda ger en bild av metalliska ledningars återstående livslängd och har använts i fullskala på flera platser. För metoden med ultraljud har en inspektion i Malmö följts och utvärderats i denna rapport.

Idag är tekniken på marknaden något krånglig och dyr, men i takt med att tekniken blir mer tillgänglig kommer efterfrågan att öka. Det finns ett stort intresse för enklare lösningar och att kunna inspektera framför allt mindre dimensioner. 

 
Sökord: Invändig inspektion vattenledning, Remote Field Technology, ultraljud, pipescanner
Keywords: In-line inspection, water main, Remote Field Technology, Ultrasonic, Pipescanner

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar till:
Rapport (pdf-fil): http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=Rapport_2010-11.pdf
Rapportdatabas: http://vav.griffel.net/vav.htm 
SVUs rapportersida (på vår hemsida): http://www.svensktvatten.se/web/SVU_rapporter.aspx

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till avsändaradressen på detta mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till avsändaradressen på denna mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till avsändaradressen på detta mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten företräder vattentjänstleverantörerna i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma