Pressmeddelande -

Riksdagens friskvårdsdag: Med fokus på friluftslivet och folkhälsan

Den 30 maj har riksdagen friluftsliv på schemat. För tredje året i rad är Svenskt Friluftsliv med och arrangerar en dag där riksdagsledamöterna får möjlighet att pröva på allt från segling och spinnfiske till klättring och kanot.– Vi vill naturligtvis ge våra politiker möjlighet att prova på några av de aktiviteter som våra medlemsorganisationer erbjuder, men samtidigt vill vi också lyfta fram friluftslivets betydelse för folkhälsan, säger Ulf Silvander som är generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv. Den exakta omfattningen och nyttan av det svenska friluftslivet är svår att uppskatta, men under 2006 släpptes en studie vid Lunds universitet som visar att det rör sig om stora belopp. – Brist på fysisk aktivitet kostar samhället runt sex miljarder kronor om året. Adderar man det mänskliga lidandet som ligger bakom statistiken så framträder ett av vår tids stora problem. Det svenska friluftslivet kan spela en viktig roll genom att erbjuda en mängd lustfyllda sätt att bryta stillasittandet på. Och politikerna kan i sin tur bidra genom att bedriva en friluftspolitik med tydliga visioner och mål, en ändamålsenlig lagstiftning och en bättre infrastruktur för fysisk aktivitet, säger Ulf Silvander. Friskvårdsdagen pågår mellan klockan 13 och 16. Följande aktiviteter kommer att äga rum: · Stavgång under ledning av Friluftsfrämjandet. (Stora parkeringsplatsen vid biljettcentrat, Gröna Lunds entré) · Örtvandring under ledning av Hälsofrämjandet. (47:ans vändhållplats vid Waldemarsudde) · 4H-gården visar sina aktiviteter. (Stora parkeringsplatsen vid biljettcentrat, Gröna Lunds entré ) · Sportfiskarna lär ut grunderna i spinnfiske. (47:ans vändhållplats vid Waldemarsudde) · Svenska Kryssarklubben bjuder in till seglats. (Bortre gaveln på biljettcentrat, Gröna Lunds entré) · Kajakpaddling under säkra former. Svenska Kanotförbundets ledare instruerar. (Stranden nedanför Sjöhistoriska museet) · Svenska Kennelklubben ger tips och råd om hundar. (Stora parkeringsplatsen vid biljettcentrat, Gröna Lunds entré) · Svenska Livräddningssällskapet ger en kurs i hjärt-lungräddning. (Biljettcentrat vid Gröna Lunds entré) · Svenska Klätterförbundet ger en introduktion till klättring. (47:ans vändhållplats vid Waldemarsudde) Friskvårdsdagen arrangeras av personalenheten och Riksdagens idrottsklubb i samverkan med Svenskt Friluftsliv. Utöver riksdagsledamöterna deltar även anställda, JO och partikanslisterna. För ytterligare information: Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, tel: 070-433 51 47, 08-549 041 21, e-post: ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se, www.svensktfriluftsliv.se Fakta Svenskt friluftsliv Svenskt Friluftsliv är en organisation som samlar 21 av Sveriges främsta friluftsorganisationer vilka tillsammans har över 1,7 miljoner medlemskap i alla åldrar. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för svenskt friluftsliv – värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna och höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

Kontakter

Tina Fors

Presskontakt Kommunikation 070-341 80 46