Pressmeddelande -

Årets Nicolin-pris till Magnus Henrekson

Professor Magnus Henrekson fick vid Svenskt Näringslivs stämma och framtidsmöte på torsdagen motta årets Nicolin-pris. I motiveringen nämns särskilt hans forskning kring spelreglernas betydelse för företagsklimatet.

Priset, ett diplom och en penningsumma på 50 000 kronor, delades ut av Svenskt Näringslivs ordförande, Signhild Arnegård Hansen, under Svenskt Näringslivs framtidsmöte på Stockholmsmässan som samlat omkring 900 deltagare.

I motiveringen till priset heter det:

"Professor Magnus Henrekson, VD för Institutet för Näringslivsforskning, har som forskare men också som engagerad samhällsdebattör redovisat inte bara betydelsen av entreprenörskap i dagens och morgondagens ekonomiska liv utan även belyst politikens betydelse för ett gott företagsklimat. Hans forskning har i hög grad varit inriktad mot att förklara företagsklimatets institutionella bestämningsfaktorer.
Denna forskning bygger på premissen att spelreglerna (det institutionella regelverket) för företagande har en avgörande betydelse för branschsammansättning, företagsstruktur, företagstillväxt, graden av entreprenöriellt nyföretagande osv. Skälet till detta är att det är rimligt att anta att en viss spelregel - exempelvis ägarbeskattningens utformning eller lönebildningssystemet - inte påverkar alla företag på samma sätt.
Han har även ägnat sig åt att hitta förklaringar till varför den ekonomiska tillväxten varierar mellan länder. Mer specifikt har han sökt förklara varför tillväxten varit svag i Sverige sedan slutet av 1960-talet och åtminstone fram till mitten av 1990-talet.
Sedan 2001 är han innehavare av Jacob Wallenbergs forskningsprofessur i ekonomi med särskild inriktning på det svenska näringslivets utveckling och den ekonomiska politiken vid Handelshögskolan i Stockholm."
Nicolin-priset instiftades hösten 2006 och utdelas årligen till den eller de som i samhällsdebatten gjort framstående insatser i Curt Nicolins anda.
Tidigare har priset gått till idéhistorikern och författaren Johan Norberg och till journalisten och företagarhistorikern Ronald Fagerfjäll.

 

 

Ytterligare information:
Lars Jilmstad, presschef, 08-553 43 050

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och ca 55 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se
och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans