Pressmeddelande -

En ryckig energipolitik ger höga elpriser

- Sveriges konsumenter och svensk industri betalar just nu ett högt pris för en ryckig energipolitik som pågått under decennier. Den viktigaste faktorn är att se till att den nya lagstiftningen om kärnkraften kommer på plats och att den blir långsiktig. Det säger idag Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström med anledning av den aktuella energidebatten.

Vid folkomröstningen om kärnkraften för 30 år sedan tog väljarna ställning för en avveckling av kärnkraften. Detta har tyvärr påverkat den aktuella driften av kärnkraften.

– De svenska kärnkraftverken som är byggda på 70- och 80-talet håller något eller några decennier till. Inte förrän regeringen beslutade att ta bort avvecklingslagen och tillåta att dagens tio kärnkraftverk ersätts med nya, har elproducenterna och industrins aktörer kunnat överväga att bygga nya reaktorer.

Samtidigt som hälften av Sveriges elproduktion varit på väg mot avveckling, har den andra hälften – d v s vattenkraften – börjat omprövas utifrån nya miljökrav. Omprövningarna leder dock generellt till lägre produktionskapacitet.

– Det här är ännu ett exempel på politiska beslut som får påverkan på elmarknaden. Det är svårt att ha låga elpriser samtidigt som produktionen stryps från flera håll.

Stora investeringar görs av många aktörer i ny förnybar elproduktion, främst vindkraft och kraftvärme, vilket självklart är ett välkommet tillskott. Men det räcker inte när termometern visar minus 30 grader och vinden slutar blåsa.

– Elsystemet måste klara en vargavinter och inte bli alltför väderberoende. Vi var trots en lågkonjunktur nära att slå rekord i elanvändning härom veckan och vi klarade elförsöjningen tackvare en stor elimport.

Ett fortsatt arbete med energieffektivisering kommer vara lönsamt för både hushåll och industri. Tillit till ett robust elsystem som kan möta framtidens behov av konkurrenskraftig och säker elförsörjning är en viktig faktor för Sverige.

– Vi behöver en blocköverskridande, långsiktig och klimatsmart energipolitik för industrins utveckling och den egna plånboken. Då måste all typ av klimatvänlig elproduktion få byggas, även vid ett regeringsskifte. Jag hoppas verkligen att vi slipper den förödande debatten om reaktorexercis. Det väsentliga är att det blir möjligt med ett generationsskifte i kärnkraften och det måste vara upp till marknadens aktörer att avgöra när det skiftet ska ske, säger Urban Bäckström.

Ytterligare information:

Peter Isling, presschef, tel 08-553 430 19

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och 55 000 företag med 1,7 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Ämnen

  • Energifrågor