Pressmeddelande -

Ett stort steg för svensk arbetsmarknad

Riksdagens beslut i dag om en ny lag för arbetskraftsinvandring är ett stort och välkommet steg för öppna gränser och för Sverige som ett land att arbeta i.

Det säger Karin Ekenger, arbetsmarknadsexpert vid Svenskt Näringsliv, som är glad över att Sverige återigen öppnas för arbetskraftsinvandring, också från länder utanför EU.

- Sverige är ett av världens mest handelsberoende länder. Samtidigt har vi under de senaste 40 åren haft ett regelverk som gjort att invandringen av arbetskraft från länder utanför EU har varit nästan obefintlig.

Hon menar att beslutet är viktigt från ett demografiskt perspektiv.

- Nästan hälften av landets kommuner kommer om åtta år ha minst 10 procent färre invånare i yrkesverksam ålder. Därför ska vi välkomna att människor vill söka sig hit.

Trots begynnande lågkonjunktur har fortfarande många företag svårt att hitta rätt arbetskraft.

- Det är bara att konstatera att de ofta inte hittar människor med rätt kompetens och med de rätta erfarenheterna, säger Karin Ekenger. Riksdagens beslut i dag löser inte alla problem, men är ändå en viktig del av lösningen.

Hon menar också att Sverige behöver bli mer attraktivt som land att flytta till och arbeta i.

- De nya reglerna kan bli en del av den attraktionskraften.

Hon tycker att det är bra att den presumtive arbetskraftsinvandraren med riksdagsbeslutets förlängda tider för arbetstillstånd får bättre möjligheter att planera för sin egen framtid. Det kommer snarare bli regel än undantag att uppehållstillståndet görs permanent efter fyra år.

- Vi tycker också att det är viktigt att det nu blir arbetsgivaren som själv får avgöra behovet av arbetskraft och vem som man vill rekrytera. Även om det inte blir något förstahandsalternativ att rekrytera från ett annat land, så kommer möjligheterna att hitta rätt kompetens och erfarenhet att öka med den nya lagen.

- Det känns bra att det är kompetens och inte födelseland som avgör, avslutar Karin Ekenger.Ytterligare information:
Karin Ekenger 08-553 43 125
Lars Jilmstad, presschef, 08-553 43 050

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och ca 55 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se
och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans