Pressmeddelande -

Fabian Bengtsson får Svenskt Näringslivs säkerhetsstipendium 2006

Fabian Bengtsson, VD för Siba AB, har tilldelats Svenskt Näringslivs säkerhetsstipendium för år 2006. Stipendiet utdelades av Jan Nygren, ordförande i Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD) vid årsseminariet i Stockholm. Jan Nygren, ordförande i NSD, gav följande motivering: Fabian Bengtsson har skördat stora framgångar som företagsledare men har också därigenom utsatts för ett av de värsta brottsliga angrepp som en företagsledare och dennes familj kan drabbas av. Den lyckliga utgången kan till stor del tillskrivas Fabian Bengtssons personliga klokskap och sinnesnärvaro som även haft en avgörande betydelse för framgångarna i det efterföljande utredningsarbetet. Härigenom har det viktiga budskapet sänts ut att rättssamhället inte låter sig besegras. Trots alla påfrestningar har Fabian Bengtsson fortsatt i sin roll som företagsledare och lagt den dramatiska händelsen bakom sig. Genom att medverka vid NSDs årsseminarium har han visat sitt engagemang för det värdefulla säkerhetsarbete som bedrivs inom privat och offentlig sektor. Få kan som Fabian Bengtsson vittna om att säkerhetsfrågorna hör hemma på högsta ledningsnivå. Svenskt Näringslivs säkerhetsstipendium, som instiftades vid NSDs 25-årsjubileum 1992, är ett rese- och utbildningsstipendium på 25 000 kronor. Det utdelas till en person, verksam inom säkerhetsområdet, som utfört framstående insatser för förbättrad säkerhet och därmed högre effektivitet. I bedömningen för stipendiet beaktas särskilt positiva satsningar på utveckling, kvalitetshöjande åtgärder samt förankring av säkerhetsarbetet i företaget. För mer information kontakta: Tommy Svensson, Säkerhetsexpert, 08-553 430 49 Lars Jilmstad, Presschef, 08-553 43 050 Observera att stipendiaten själv inte lämnar några kommentarer till media Svenskt Näringsliv samlar 51 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige" beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla. Se www.svensktnaringsliv.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans