Pressmeddelande -

Inbjudan - Klimatpolitiken ökar världens koldioxidutsläpp

Svenska åtgärder för att minska koldioxidutsläppen i Sverige kan paradoxalt nog öka de globala koldioxidutsläppen. Det är slutsatsen i en analys av de globala mekanismer som den svenska klimatpolitiken utlöser.

Vare sig i Klimatberedningens arbete eller i förarbeten till höstens Klimatproposition görs en ordentlig analys av de svenska åtgärdernas effekter på världens koldioxidutsläpp. När dessa ignoreras och fokus ligger snävt på att minska utsläpp i Sverige sker en helt felaktig prioritering av klimatåtgärder. En stor investering i tåg kan till exempel få mycket liten effekt på de globala koldioxidutsläppen.

Svensk klimatpolitik kommer att göra skillnad enbart om Sverige anammar ett "global impact target", ett mål för svenska åtgärders globala effekt.

Allt detta presenteras på ett seminarium den 4 juni klockan 14.00 - 15-30 på Summit Stockholm, Grev Turegatan 30 , lokal Wilma

Deltar gör bland andra
Aleksander Gabelic, Socialdemokratisk riksdagsledamot och suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet
Sofia Arkelsten, Moderat riksdagsledamot och ledamot i klimatberedningen
Bengt Kriström, Professor i Nationalekonomi, SLU
Therese Hindman Persson, Econ Pöyry
Stefan Fölster, chefekonom Svenskt Näringsliv


För ytterligare information var vänlig kontakta
Johan Nyström, samhällsekonom, Svenskt Näringsliv 08 553 43 108
Joakim Bogdanoff, kommunikationsansvarig, Svenskt Näringsliv 08 553 43 212

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och ca 55 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se
och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Relaterade event