Pressmeddelande -

Inget stöd för könskvotering

En lag om könskvotering till privata bolags styrelser är fel. Det anser runt 70 procent av de tillfrågade i en opinionsundersökning som Svenskt Näringsliv låtit Synovate Temo genomföra. Av tio utvalda jämställdhetsfrågor anses dessutom könskvotering vara den minst intressanta frågan. Undersökningen är baserad på frågor till drygt tusen personer. Dessa är indelade enligt bland annat kön, utbildning, ort, inkomst, facklig tillhörighet, sysselsättning och civilstånd. Undersökningen, som genomfördes tidigare i maj, visar att bekämpning av våld mot kvinnor ses som allra viktigast. Därefter kommer frågan om mindre grupper och fler män på dagis. På fjärde plats kommer frågan om skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Minst viktig anses frågan om könskvotering till bolagsstyrelser vara. Endast fem procent av de svarande anser att detta är en viktig fråga. 80 procent anser att det är orättvist att reservera ett visst antal platser på till exempel en utbildning eller en tjänst för personer med ett visst kön eller en viss etnisk bakgrund. -Detta visar tydligt att det inte finns något folkligt stöd för så kallad positiv särbehandling, som den statliga diskrimineringskommittén föreslår, säger Håkan Eriksson, ansvarig för jämställdhets- och diskrimineringsfrågor i Svenskt Näringsliv. -Det är märkligt att regeringen driver frågan om könskvotering så hårt när den inte har någon förankring bland väljarna, säger Håkan Eriksson. Det kvoteringsförslag, som snart presenteras, hör rätteligen hemma i papperskorgen. Inte bara för bristen på folkligt stöd, utan också därför att det bryter mot viktiga principer, som äganderätt och likabehandlingsprincipen. Läs mer på www.svensktnaringsliv.se För mer information kontakta: Håkan Eriksson, 08-553 432 27 Agnes Palinski, Pressekreterare, 08-553 430 92 Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige" beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla. Se www.svensktnaringsliv.se

Ämnen

  • Företagande