Pressmeddelande -

Låg andel unga företagare sänker Sverige i ungdomsindex

Sverige tillhör de länder i Europa med lägst andel unga företagare. Tillsammans med hög ungdomsarbetslöshet och få unga chefer drar det ned Sverige till 14:e plats i ett europeiskt ungdomsindex som presenteras idag.

Dagens unga är mer välutbildade, mer internationellt orienterade, mer företagsamma och mer it-kunniga än tidigare generationer. Men vilka möjligheter har de egentligen på arbetsmarknaden? Ungdomsindexet rankar 22 EU-länder utifrån hur bra de är på att ta tillvara ungdomsgenerationens potential. Indexet är en sammanvägning av faktorerna arbetslöshet, företagande, chefskap, utbildningsnivå, inkomst, köpkraft, attityder till unga och självupplevd hälsa. Som ungdomsland ligger Sverige relativt bra till när det gäller attityder och inkomst men i bottenskiktet när det gäller andelen unga chefer, arbetslöshet och företagande.

– Vår internationella jämförelse visar att endast fyra länder har en lägre andel unga företagare. Vi vet sedan tidigare att fyra av tio ungdomar i Sverige föredrar att vara företagare framför att vara anställda, ändå är det få som lyckas förverkliga sina idéer. Svårigheter att få tillgång till kapital kan vara en orsak, säger Malin Sahlén, ekonom på Svenskt Näringsliv.

Bäst placering i indexet får Storbritannien och Irland. I dessa länder ligger ungas inkomster, utbildningsnivåer och tillträde till chefsposter högt, liksom den självupplevda hälsan hos de unga. Sverige är bara 14:e bästa EU-land att leva i för ungdomar. Inte i någon av kategorierna rankas Sverige bland de fyra främsta länderna. Däremot hamnar vi näst sist när det gäller andelen chefer under 40 år.

– Det är allvarligt att ungdomar i Sverige har sämre möjligheter än ungdomar i till exempel Storbritannien, Irland och Nederländerna. Vår höga ungdomsarbetslöshet leder till senarelagd eller utebliven chefskarriär. Dessutom innebär den låga graden av ungt företagande i Sverige att få unga får möjlighet att vara chefer i egna företag, säger Malin Sahlén.

Om Sveriges placering i delfaktorerna:
• Ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög. Med knappt 24 procents arbetslöshet har Sverige den sjunde högsta ungdomsarbetslösheten av de undersökta länderna.
• Endast 0,7 procent av Sveriges ungdomar driver ett eget företag, vilket är den femte lägsta andelen av de undersökta länderna.
• I Sverige finns få unga chefer. 28 procent av chefsjobben tillhör den yngre åldersgruppen. Endast Cypern har ett mer ålderstiget chefskap.
• Sverige ligger något högre än det europeiska genomsnittet när det gäller ungas utbildningsnivå. Närmare var fjärde person i åldersgruppen 20-29 år har genomfört någon form av högre utbildning. Det är den nionde högsta andelen av de undersökta länderna.
• Svenska ungdomar tjänar relativt bra. Medianinkomsten för år 2008 låg på knappt 18 000 euro per år, ca 175 000 kronor. Det placerar Sverige på sjunde plats bland de undersökta länderna.
• När det gäller ungdomars köpkraft intar Sverige en sjundeplacering. Drygt 12 procent av de svenska yngre hushållen uppger att de avstår bil av ekonomiska skäl.
• Svenskar är relativt bekväma med att landets högsta valda ämbete innehas av en person under 30 år. Genomsnittsbetyget 6,4 (där 1 är betyder mycket obekväm och 10 betyder helt bekväm) ger en delad femteplacering i kategorin ”Inställning till unga”.
• Lite mer än hälften av de svenska ungdomarna uppger att deras generella hälsotillstånd är mycket gott. Det ger Sverige en mittenplacering i kategorin ”Självupplevd hälsa”. Motsvarande andel i Grekland är 90 procent, och i Lettland 13 procent.

Hela listan:
1 Irland
2 Storbritannien
3 Cypern
4 Luxemburg
5 Belgien
6 Tjeckien
7 Nederländerna
8 Frankrike
9 Österrike
10 Polen
11 Danmark
12 Spanien
13 Slovenien
14 Sverige
15 Grekland
16 Italien
17 Slovakien
18 Lettland
19 Finland
20 Portugal
21 Tyskland
22 Ungern

Läs hela rapporten på www.svensktnaringsliv.se

Ytterligare information:

Malin Sahlén, ekonom, tfn 08-553 430 34
Peter Isling, presschef, tfn 08-553 430 19

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och närmare 60 000 företag
med 1,7 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se
och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • svenskt näringsliv
  • ungdomsarbetslöshet
  • unga chefar
  • malin sahlén
  • peter isling