Pressmeddelande -

Ny rapport visar att näringslivets medarbetare får höga reallöneökningar

Svenskt Näringsliv släpper idag en rapport som visar att lönerna ökade med 3,1 procent i näringslivet under 2005. Eftersom inflationen endast uppgick till 0,5 procent så ökade reallönerna med 2,6 procent. Rapporten är skriven av ekonomen Björn Lindgren. Näringslivets medarbetare har haft höga reallöneökningar de senaste 12 åren. De förändringar som skedde i lönebildningen under 1990-talet har bidragit till att de nominella löneökningarna sjunkit samtidigt som reallönerna utvecklas bättre. Fram till 1994 var det vanligt att reallönerna sjönk. Sedan 1970 har lönerna ökat med 900 procent för arbetare och 800 procent för tjänstemän. De reala löneökningarna uppgår till 47 procent för arbetare och till 33 procent för tjänstemän. Rapporten visar också att en arbetare med genomsnittlig lön bidrar med 174 000 kr i löneskatter och avgifter vilket bara är några tusen kronor lägre än vad nettolönen är. För en tjänsteman med genomsnittlig lön uppgår löneskatter och avgifter till 312 000 kr medan nettolönen endast uppgår till 242 000 kr. Lönebildningen har fungerat betydligt bättre de senaste 10 till 15 åren. Det konstateras dock att det finns några steg kvar att ta. De nominella löneökningarna måste minska ytterligare för att företagen ska kunna vara konkurrenskraftiga och att inslagen av individgarantier och höjningar av minimilöner måste reduceras. Rapporten finns för nerladdning på www.svensktnaringsliv.se För mer information kontakta: Björn Lindgren, 070-345 62 42 Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige" beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla. Se www.svensktnaringsliv.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans