Pressmeddelande -

”Ständig förnyelse krävs för ett bättre företagsklimat”

Företagande är en grundförutsättning för den svenska välfärden. Därför måste vi fortsätta utveckla det svenska företagsklimatet genom nytänkande och förnyelse.

Det slog Svenskt Näringslivs nye ordförande Kenneth Bengtsson fast när han på föreningens stämma idag tackade för förtroendet.

– Ur ett arbetsgivarperspektiv har årets avtalsrörelse varit ett bevis för att en god samverkan mellan våra arbetsgivarförbund är en viktig faktor för framgång. Nivåmässigt har avtalsrörelsen rört sig i överkant för vad vår konkurrenskraft tål. Det är viktigt att det konkurrensperspektivet fortsätter att vara vägledande. Med det som utgångspunkt inför 2012 vill jag tillsammans med Svenskt Näringslivs ledning och styrelse utvärdera för att komma ännu längre i arbetet att få löneavtal som är anpassade för framtiden. Det behövs en fortsatt konstruktiv dialog med den offentliga sektorns arbetsgivare men givetvis även med facken.

– Arbetet med att modernisera arbetsrätten måste fortsätta. Detta är en klart prioriterad fråga för en stor del av våra 60 000 medlemsföretag.

– Nu står valrörelsens frågor högt på Svenskt Näringslivs agenda. Ett företagsvänligt klimat är avgörande. Det som saknas är en sammanhållen politik för företagande – men vi måste också skapa mer diskussion om det faktum att det är genom företagande och arbetstillfällen som Sverige får möjlighet att bygga välfärd för framtiden.

– De svenska företagens roll i svensk ekonomi är fundamental. Industrin behöver inte minst en långsiktig och realistisk energipolitik. Den politiska förståelsen för det måste öka.

– Nu pågår landet runt möten mellan företagare och politiker på temat ”Släpp in framtiden!” Det är en signal om vikten av nytänkande och modernisering. Svensk ekonomi kräver ständig förnyelse och då måste det finnas ett företagsklimat med det perspektivet.

Fakta om Kenneth Bengtsson

VD och koncernchef, ICA AB. Ordförande i Svenskt Näringsliv sedan 27 maj 2010

Kenneth Bengtsson började sin karriär inom ICA som butikschef för den lokala ICA-butiken och avancerad senare till att bli ICA-handlare med ett antal butiker i södra Sverige. 1995 tog han över som handlare för två ICA Maxi butiker i Stockholmsområdet. Efter att ha vänt dessa två butiker till lönsamhet blev han utsedd till affärsområdeschef för ICAs stormarknadssegment 1999. 2000 blev han utnämnd till VD för ICA Sverige och 2001 till VD och Koncernchef för ICA AB.

Övriga uppdrag

-      Styrelsemedlem i Consumer Goods Forum (CGF) och the World Childhood Foundation

-      Tidigare ordförande i Svensk Handel 2005-2010

Ytterligare information:

Peter Isling, presschef, tfn 08-553 430 19

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och närmare 60 000 företag med 1,7 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Ämnen

  • Företagande