Pressmeddelande -

Svenskt Näringslivs arbetsutskott och Gnosjö-upproret gjorde på torsdagen ett gemensam uttalande i anslutning till budgetförhandlingarna.

Inför torsdagens gemensamma presskonferens i Värnamo (18.30, Hotell Tre Liljor) markerade Svenskt Näringslivs ordförande Michael Treschow och Gnosjös upprorsledare Stig Claesson att samarbetspartiernas tänkta korrigeringar av förmögenhetsskatten saknar effekt på företagens kapitalförsörjning. I en Sifo-undersökning från den 3:e september svarar 65 % av svenska folket att man anser att den viktigaste åtgärden för att skapa nya jobb i Sverige är att skapa bättre villkor för företagen. I samma undersökning säger 75 % att regeringen och riksdagen inte gör tillräckligt för att förbättra företagsklimatet. En av de viktigaste åtgärderna för att förbättra små företags chanser att starta och utvecklas är att ta bort den skadliga förmögenhetsskatten, som driver bort det nödvändiga investeringskapitalet från Sverige. Att införa ett tak för skatten är en helt felaktig åtgärd när skatten måste slopas. För att öka tillgången på kapital har Svenskt Näringsliv presenterat ett paket. Det är inriktat på att öka tillgången på kapital, framför allt för de mindre företagen. Paketet innehåller slopad förmögenhetsskatt, slopade arvs-och gåvoskatter samt lättnader i den löpande beskattningen av de mindre företagen (3:12 reglerna) Den totala omfattningen är 8 mdr. - Att höja fribeloppet i förmögenhetsskatten är bra för villaägare men påverkar inte företagens kapitalförsörjning. Under inga omständigheter får den finansieringen som Svenskt Näringsliv ställt sig bakom för hela paketet användas för detta. I så fall urholkas det samförstånd och förtroende som byggts upp kring synen på skatterna, säger Michael Treschow. - Svenska företag är utsatta för en allt hårdare internationell konkurrens. För att möta denna måste företagen öka sina investeringar så att de kan bli effektivare. Kraven på tillgång på kapital har med andra ord blivit en ödesfråga för näringslivet menar Stig Claesson , Doxa plast AB. Svenskt Näringsliv har hela tiden betonat att de mindre företagen inte får drabbas av försämringar, åtgärderna är inriktade på att förbättra för just denna grupp. De större företagen har solidariskt ställt upp på denna inriktning och har kunnat tänka sig förändringar i reglerna för sina periodiseringsfonder, nedsättningar av arbetsgivaravgifter eller till och med reducering av avdrag/bidrag. Eftersom reglerna inom de ovan nämnda områdena motsvarar det dubbla av vad paketet kräver, finns det utrymme att skydda de mindre företagen om den politiska viljan finns. För mer information: Kenneth Krantz regionchef 036/30 32 34 eller 0705/47 17 71 Kirsten Åkerman tf presschef 08/553 43 095

Ämnen

  • Politik