Pressmeddelande -

Tummen ner för a-kasseförslaget

Förslaget från ensamutredaren Sören Öman att komplettera a-kassan med en obligatorisk försäkring får tummen ner av Svenskt Näringsliv. En miljon människor, varav många företagare, skulle tvingas in i en arbetslöshetsförsäkring och i praktiken få en skattehöjning på upp till 5 000 kronor per år.

Enligt förslaget ska företagare och anställda som i dag inte är med i någon a-kassa omfattas av en obligatorisk försäkring. En ny myndighet skapas för att ta in avgifterna.

Avgiften föreslås bli i nivå med de högsta avgifterna till dagens a-kassor, drygt 5 000 kronor per år.

- De flesta uppfattar detta som en ren skattehöjning, säger Pär Andersson, socialförsäkringsexpert vid Svenskt Näringsliv. Och han delar utredarens uppfattning att ett sådant obligatorium skulle leda till att över 700 000 människor skulle känna sig tvingade att gå med i en vanlig a-kassa - där avgiften kan vara lägre. Med dem som hamnar i den nya obligatoriska försäkringsformen handlar det om totalt en miljon människor.

Många företagare har idag valt att stå utanför a-kassan, eftersom de vet att de i en arbetslöshetssituation har små möjligheter att få del av förmånerna. Det beror på att företagare normalt fortsätter med sitt företagande också i tider när det inte ger någon inkomst.

- Mer än 200 000 företagare kommer att få ökade kostnader och tvingas betala för en försäkring som de i praktiken inte kan använda sig av, säger Pär Andersson.

- Dagens förslag går dessutom stick i stäv med den utredning som pågår om trygghetssystem för företagare, där uppdraget är att anpassa villkoren i arbetslöshetsförsäkringen så att de passar företagare. I många fall kommer en arbetslöshetsförsäkring över huvud taget inte att passa för personer som driver egen verksamhet och då kommer en försäkring med dess kostnader leda till att färre blir företagare.

Andersson är förvånad över om en regering som vill minska antalet myndigheter med detta förslag skulle vilja skapa ytterligare en ny myndighet.

Svenskt Näringsliv vill även i fortsättningen ha en frivillig försäkring med en stark koppling mellan avgift och risken att bli arbetslös.

- Vi vill också se mer av konkurrens på det här området och en mer effektiv administration av försäkringen, avslutar Pär Andersson.

För en längre kommentar se www.svensktnaringsliv.se

Ytterligare information:
Pär Andersson 08-553 43 127
Lars Jilmstad, presschef, 08-553 43 050

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och ca 55 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se
och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Ämnen

  • Ekonomi, finans