Pressmeddelande -

Urban Bäckström: Sverige behöver en ny reformperiod

Sveriges företag behöver besked om vilka näringspolitiska betingelser som ska råda framöver. Det behövs om vi ska kunna vara med i ”matchen”. Det sade Svenskt Näringslivs VD, Urban Bäckström, när han på torsdagen talade vid den största stämman i organisationens historia – med mer än 500 företagare. - Två synsätt står mot varandra. Det ena består av skygglappar och en väldig massa nej. Det betyder obesvarade utmaningar, ett nej till sysselsättning och en dövhet inför företagsamheten. - Det andra synsättet handlar om att Sverige ska ta vara på möjligheterna, att vi ska vara med i matchen, att vi ska bli vinnare på globaliseringen och att vi tar itu med företagslöshet och arbetslöshet. Urban Bäckström sade också att Svenskt Näringsliv inte lägger sig i vilken riksdagsmajoritet det blir efter valet. - Vi gör inte som LO – som både skickar stora pengar till partipolitiken och som ställer upp i valarbetet för ett av riksdagspartierna. Vi bygger i stället en företagarrörelse som diskuterar viktiga sak- och framtidsfrågor med ”politikernas chefer” – svenska folket. - Men oavsett valresultat i höst är ett ambitiöst reformprogram nödvändigt. Han beskrev inriktningen på ett sådant när han redovisade vad den Kris- och framtidskommission som han lett under det senaste året kommit fram till. - Det måste bli lättare att investera, lättare att anställa, lättare att ta ett jobb och lättare att vara sin egen. För mer information kontakta: Lars Jilmstad, Presschef, 08-553 43 050 Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige" beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla. Se www.svensktnaringsliv.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans