Pressmeddelande -

Vellinge har Sveriges bästa företagsklimat

Vellinge toppar Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat. Två andra kommuner som fortsätter att imponera är Kristinehamn och Haparanda. - Vellinges företagsklimat har inga svaga punkter. Både statistiska värden och företagarnas betyg är genomgående bra. Ingen annan kommun får högre betyg av sina företagare för kommunpolitikernas attityder till företagande, säger Kristina Scharp, ansvarig för Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. Hon vill också uppmärksamma två kommuner som tack vare hårt och långsiktigt arbete fortsätter att avancera på rankinglistan. De är dels Kristinehamn som i år kommer på plats 40. För bara tre år sedan hamnade kommunen nära botten, på plats 273. En liknande resa har Haparanda gjort som på tre år klättrat 198 platser upp till plats 86 på tre år. -Våra enkätundersökningar visar att företagarna i de båda kommunerna nu är betydligt mer nöjda med företagsklimatet än för bara ett par år sedan. Det beror på att kommunledningar-na tagit företagsklimatet på allvar och lyckats genomföra förbättringar. Det är mycket imponerande och ett föredöme för andra kommuner. I toppen på rankinglistan följs Vellinge av Danderyd, Sollentuna och Solna. Bästa landsortskommun är Habo på plats 5, följd av Ängelholm på plats 6. -Habos och Ängelholms fina placeringar visar att landsortskommuner kan konkurrera med storstadskommunerna, konstaterar Kristina Scharp. Generellt sett får kommunerna något bättre betyg av sina företagare än vid förra mätningen. Det innebär att kommuner som inte får bättre sammanlagda värden faller på årets ranking. Hela Svenskt Näringslivs rankinglista finns på databasen www.kfakta.se. Där kan man också se hur varje kommun placerat sig för de enskilda rankingfaktorerna. På www.svensktnaringsliv.se/lfk kan du läsa mer om Svenskt Näringslivs arbete för att förbättra företagsklimatet i landets alla 290 kommuner. Rankingen baseras främst på enkätsvar från 38 000 företag, men också på hårda statistiska fakta över bland annat kommunernas utbildningsnivå, företagande och marknadsförsörjning. Den senaste enkätomgången sköttes av Demoskop som på Svenskt Näringslivs uppdragkät frågat minst 200 företagare i varje kommun. Undersökningen gjordes under september – december i fjol. För mer information kontakta: Johan Rönn, 070-574 30 81 eller Carolina Brånby, 070- 508 13 40. Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige" beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla. Se www.svensktnaringsliv.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Skåne