Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Fortsatt start 16.20 – men satsningar på banpubliken

Efter en avvägning av samtliga parametrar har Svensk Travsport tagit beslut om att inte förändra starttiden för V75. Det blir start klockan 16.20 på lördagar även framöver, men redan i vinter kommer en satsning på arenaupplevelsen gällande V75-dagarna.

– Det här har varit ett tufft beslut att fatta, men ATG är bestämt i sin övertygelse att starttiden 16.20 är en av nycklarna till den positiva spelutvecklingen som varit på lördagar och även om motståndet bland våra medlemmar och aktiva är i enkätsvaren är övervägande, så finns det delade meningar om starttiden, säger Svensk Travsports generalsekreterare Johan Lindberg.

Samtidigt som spelomsättningsutvecklingen varit positiv, har arenaupplevelsen blivit lidande och publiksiffrorna fallit hastigare än tidigare på lördagarna de senaste tolv månaderna.

– Svensk Travsports styrelse får på mötet den 26 oktober ett antal konkreta publikåtgärder att ta ställning till. Vi jobbar på att få loss pengar, men utan att behöva låna från pokalåret, för att göra bättre evenemang på lördagar för banpubliken, säger Lindberg.

En av de största anledningarna till att V75 även fortsatt kommer starta klockan 16.20 på lördagar är det så kallade pokalåret 2018, då hästsportens spelbolag ATG ska leverera 270 nya miljoner till den svenska travsporten.

– Som vi tidigare berättat gällande pokalåret kommer en satsning på unga hästar, där inget treåringslopp i Sverige 2018 kommer köras med mindre än 50 000 kronor i förstapris och vi räknar med att i höst kommunicera ytterligare positiva nyheter gällande pokalåret. Självklart står prissummorna i V75 mycket högt upp på listan över var vi och många aktiva vill styra pengar i nästa steg, detta som en direkt följd av den ökade omsättning på lördagar, säger Johan Lindberg.

Johan Lindberg har i sin roll som generalsekreterare flera rådgivande organ. ”Referensgrupp bana” innehåller tjänstemän och förtroendevalda från banorna. ”Referensgrupp bana/bas” innehåller tjänstemän och förtroendevalda både från basorganisationer och travsällskap.

– Vi träffades i båda konstellationerna förra veckan och där fanns det en stor enighet att fortsätta med 16.20. Att riskera att störa pokalåret i det här läget skulle vara fel, var den allmänna uppfattningen.

ATG har varit tydliga i sin hållpunkt gällande starttiden för V75 på lördagar och vd Hasse Skarplöth ser fortsatt positivt på bolagets omsättningsutveckling.

 – Våra ägare har ställt krav att ATG 2018 ska öka bidraget till sporten med 300 miljoner kronor. För att nå dit måste ATG investera i både nya och bättre kundupplevelser. V75 hade haft en vikande trend omsättningsmässigt och den nya startiden klockan 16.20 var en av flera åtgärder som genomfördes i fjol. Därefter har omsättningen gått uppåt. ATG är helt övertygade om att starttiden är en så viktig komponent i den omsättningsökning vi ser att det är en för stor risk att ändra på konceptet nu. Det finns däremot ingen prestige i klockan 16.20 och ser vi att omsättningen sjunker, och vi kan härleda detta till starttiden, så kommer vi givetvis att lyfta frågan, säger ATGs vd Hasse Skarplöth och fortsätter:

– Jag är tacksam över att vi fortsatt har sportens förtroende och kan fortsätta satsa med full kraft mot 2018. Med alla de parametrar vi känner till idag är jag trygg med att leverera pokalåret, förtydligar Hasse Skarplöth.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Tomas Fyhr

Tomas Fyhr

Presskontakt Marknad- och kommunikationschef 073-63 42 007
Maria Croon

Maria Croon

Presskontakt VD 08-475 26 00

Huvudorganisation för travsporten i Sverige

För Svensk Travsport står hästen i centrum. Som huvudorganisation för travsporten i Sverige har vi ansvar för att hästen ska behandlas väl med kärlek, respekt och kunskap.

Svensk Travsport utgör en sammanslutning av de 33 travsällskapen med totalisatortillstånd (speltillstånd), 40 av landets travklubbar och sju stycken basorganisationer (de aktivas organisationer).

Svensk Travsports huvudsakliga uppgift är att organisera, leda och utveckla landets travsport, samt fungera som ett serviceorgan för landets travsportsutövare, travsportsorganisationer och intresserade. För oss är det givet att göra det med hästen främst. Därför är en av våra viktigaste uppgifter att säkerställa och utveckla djurskyddet och säkerheten inom travet.