Gå direkt till innehåll
Svensk Travsports årsredovisning 2021 klar

Nyhet -

Svensk Travsports årsredovisning 2021 klar

Nu är Svensk Travsports årsredovisning för 2021 klar och publicerad. Nytt för i år är att Svensk Travsport för första gången upprättar en hållbarhetsredovisning som är inkluderad som en del av årsredovisningen 2021. Detta är starten för ett aktivt hållbarhetsarbete inom travsporten.

Hållbarhet inom travsporten

Svensk Travsport arbetar aktivt och framåtriktat med hållbarhetsaspekter kopplade till sporten. Frågor som varit och är viktiga innefattar givetvis hästvälfärd, miljö och klimat samt social hållbarhet. Under 2021 påbörjades ett mer strukturerat arbete med hållbarhet för hela travbranschen från Svensk Travsport och travsällskapen.

Svensk Travsport deltar även aktivt i miljö- och hållbarhetsfrågor som är gemensamma för hela hästnäringen, tillsammans med HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse) och LRF Häst.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Tomas Fyhr

Tomas Fyhr

Presskontakt Marknad- och kommunikationschef 073-63 42 007
Maria Croon

Maria Croon

Presskontakt VD 08-475 26 00

Huvudorganisation för travsporten i Sverige

För Svensk Travsport står hästen i centrum. Som huvudorganisation för travsporten i Sverige har vi ansvar för att hästen ska behandlas väl med kärlek, respekt och kunskap.

Svensk Travsport utgör en sammanslutning av de 33 travsällskapen med totalisatortillstånd (speltillstånd), 40 av landets travklubbar och sju stycken basorganisationer (de aktivas organisationer).

Svensk Travsports huvudsakliga uppgift är att organisera, leda och utveckla landets travsport, samt fungera som ett serviceorgan för landets travsportsutövare, travsportsorganisationer och intresserade. För oss är det givet att göra det med hästen främst. Därför är en av våra viktigaste uppgifter att säkerställa och utveckla djurskyddet och säkerheten inom travet.