Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt avtal med staten klart

Ett nytt avtal mellan staten och trav- och galoppsporten har slutits den 30 juni 2011. Avtalsperioden är 18 månader och gäller från den 1 juli 2011 fram till den 31 december år 2012.

Spelpolitiken i Sverige har som vanligt varit ett centralt ämne under samtalen med staten. Vi har en spelmodell som innebär att hela ATGs vinst går tillbaka till hästsporten, men den vinsten har under hela 2000-talet dränerats av utländska spelbolag. Utan tillstånd och utan att betala någonting tillbaka till hästsporten erbjuder de spel på våra tävlingar.

– Vi har betonat den ökade oro vi känner efter förra veckans hovrättsdom som innebär en ny tolkning av lagen om främjandeförbud för utländska spelbolag och att vi förväntar oss att staten snabbt täpper till hålen i lagen. Det är uppenbart att diskussionen om en hållbar spelreglering med staten måste fortsätta. Travet är drivande i svensk hästnäring som skapar 30 000 helårsarbeten, säger Svensk Travsports ordförande Hans Ljungkvist.

Det nya avtalet innebär endast små förändringar. Nytt är att trav- och galoppsportens spelbolag ATG årligen kommer att avsätta 50 miljoner kronor till Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Det är en ökning med fyra miljoner kronor som går till utbildningssatsningar och som förstärker riksanläggningarna i Wången, Strömsholm och Flyinge.

Trav- och galoppsporten är inom avtalets ram också överens med staten om att utreda riksanläggningarna. Syftet är att undersöka hur verksamheten kan effektiviseras och förbättras för dessa hästsportens egna utbildnings- och avelscentra.

Svensk Travsport och Svensk Galopp har i förhandlingarna med staten även fört fram förslag på hur hästnäringen skulle kunna skapa nya jobb, framförallt till ungdomar där arbetslösheten är hög.

– Skatten på spel på hästar är mer än dubbelt så hög som i övriga Norden. Hästsporten i Sverige krymper också på många fronter och det är allvarligt. Med en rimlig spelskatt tror jag att travet och hela hästsektorn kan blomma upp på nytt. Jag är övertygad om att vi kan skapa många nya arbetstillfällen runt om i landet. Svensk Travsport ska under hösten ta fram förslag om hur det skulle kunna ske, säger Hans Ljungkvist.

För ytterligare information

Mats Fransson
Informationschef, Svensk Travsport
Telefon: 08-627 22 43
Mobil: 070-554 66 62
E-post: mats.fransson@travsport.se

Ämnen


Travsport i världsklass – tillgänglig för alla
Svensk Travsport är huvudorganisationen för travsporten i Sverige. Svensk Travsport har till uppgift att leda, organisera och utveckla travsporten, samt fungera som ett serviceorgan för landets travsportsutövare, travsportsorganisationer och intresserade. I travsportens värdegrund står hästen i centrum. Vi värnar om våra hästar med kunskap, kärlek och respekt. En av de viktigaste uppgifterna för Svensk Travsport är att säkerställa och utveckla djurskyddet och säkerheten inom travsporten.

Kontakter

Tomas Fyhr

Tomas Fyhr

Presskontakt Marknad- och kommunikationschef 073-63 42 007
Maria Croon

Maria Croon

Presskontakt VD 08-475 26 00

Huvudorganisation för travsporten i Sverige

För Svensk Travsport står hästen i centrum. Som huvudorganisation för travsporten i Sverige har vi ansvar för att hästen ska behandlas väl med kärlek, respekt och kunskap.

Svensk Travsport utgör en sammanslutning av de 33 travsällskapen med totalisatortillstånd (speltillstånd), 40 av landets travklubbar och sju stycken basorganisationer (de aktivas organisationer).

Svensk Travsports huvudsakliga uppgift är att organisera, leda och utveckla landets travsport, samt fungera som ett serviceorgan för landets travsportsutövare, travsportsorganisationer och intresserade. För oss är det givet att göra det med hästen främst. Därför är en av våra viktigaste uppgifter att säkerställa och utveckla djurskyddet och säkerheten inom travet.