Gå direkt till innehåll
Jordgubbar & hallon – svenska folkets favoriter

Pressmeddelande -

Jordgubbar & hallon – svenska folkets favoriter

Nio av tio svenskar tycker mycket eller mest om jordgubbar och åtta av tio föredrar hallon. På tredjeplats kommer blåbär. Och när det gäller jordgubbar är det svenska bär som gäller för 84 procent av befolkningen. Det visar en helt färsk undersökning av svenska konsumenters syn på bär.

  • Svenska folket tycker mest om jordgubbar och sämst om röda vinbär. I alla fall om de får välja mellan jordgubbar, hallon, röda och svarta vinbär, krusbär och blåbär – de bärslag som odlas mest i Sverige. Hallon kommer som god tvåa efter jordgubbar och gillas av 78 procent av svenska folket. Dubbelt så många kvinnor, 32 procent, mot 16 procent av männen anser att hallon är det allra godaste bäret.

  • De allra flesta vill att de jordgubbar de köper ska vara svenska. 31 procent av konsumenterna låter bli att köpa jordgubbar om det inte finns några svenska och 53 procent köper i första hand svenska om det finns en chans att välja. Bara 16 procent struntar i vilket land bären odlats i.

  • Svenska konsumenter är beredda att betala mer för att få svenska bär. Om en liter importerade jordgubbar kostar 20 kronor är 81 procent beredda att betala 30 kronor litern för svenska gubbar. 50 procent är beredda att betala 35 kronor och 22 procent kan tänka sig att betala 45 kronor för svenska bär.

  • Sex av tio vill dessutom att bären de köper ska vara närodlade

  • De allra flesta, 60 procent, köper sina bär i ett stånd på torget eller utanför butiken. Bara var fjärde, 26 procent, köper bären i butik och 14 procent köper direkt av odlare.

  • Hushållens konsumtion av jordgubbar varierar stort. 10 procent av konsumenterna köper mer än 30 liter per sommarsäsong. 50 procent köper mindre än 10 liter medan 37 procent köper mellan 11 och 30 liter.

Undersökningen har genomförts 10-17 maj av undersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Bärfrämjandet och Svenskt Sigill. 1006 personer från hela Sverige i åldrarna 18-74 år har besvarat enkäten.

För ytterligare information, se www.barframjandet.se eller kontakta:

Johanna Vajnlie, Bärfrämjandet & Svenskt Sigill, tel: 070 – 558 53 29
Lars Höök, HÖÖKmedia, tel: 070 – 521 52 07

Ämnen


Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad kommer från gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan.

Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda svenska märkningen som garanterar att djuren betat på de mest artrika betesmarkerna.

Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller varje år.

Kontakter

Ann-Louise Ingvarson

Ann-Louise Ingvarson

Presskontakt VD 010-184 26 25

Svenskt Sigill - Hållbarhet på riktigt. Från svenska bönder i framkant.

Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad kommer från gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan.

Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda svenska märkningen som garanterar att djuren betat på de mest artrika betesmarkerna.

Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller varje år.

Svenskt Sigill
Franzéngatan 1B
105 33 Stockholm
Sweden