Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Jordgubbssylt är svenskarnas favoritsylt

Många svenskar väljer att koka sylt på sommarens bär och ännu fler fryser in dem för att ha till vintern. Bäst tycker svenska folket om jordgubbssylt. Hallonsylt kommer som god tvåa och drottningsylt är nummer tre. Det visar en kartläggning som undersökningsföretaget YouGov gjort på uppdrag av Bärfrämjandet och Svenskt Sigill.

17 procent av svenska folket fryser in bär för att ha till vintern och 13 procent kokar egen saft och sylt. Andelen som kokar saft och sylt är högst i hushåll med barn över 7 år. Här fryser nästan en av fem (19 procent) in jordgubbar och kokar saft eller sylt.

Andelen som tar till vara bären inför vintern är också större bland personer på landsbygden; här kokar 16 procent saft eller sylt och 22 procent fryser in jordgubbar mot 12 respektive 10 procent i Stockholmsområdet.

Svenska folkets åsikter om vilken sylt som är godast går isär. De allra flesta, 30 procent, anger jordgubbssylt som sin favorit. Näst flest, 26 procent, tycker att hallonsylt är godast. På tredje plats kommer drottningsylt (hallon och blåbär), som gillas bäst av 17 procent.  Först på fjärde plats kommer blåbärssylt som 10 procent av svenskarna håller som sin bästa sylt.

De tillfrågade fick välja på totalt 8 olika syltsorter gjorda på framför allt odlade bär:
Så här rankades de olika sylterna:
Jordgubbssylt (1), Hallonsylt (2), Drottningsylt (3), Blåbärssylt (4), Björnbärssylt (5), Svarta vinbärssylt (6), Röda vinbärssylt (7), Krusbärssylt (8).

Smaken varierar delvis med var i landet man bor. 36 procent av norrlänningarna rankar hallonsylt som nummer ett och bara 30 procent föredrar jordgubbssylt. I de tre sydligaste länen, Skåne, Halland och Blekinge, röstar 33 procent på jordgubbssylt som nummer ett och bara 20 procent på hallonsylt.

Av stockholmarna är det också fler som väljer hallonsylt, 29 procent, framför jordgubbssylt, 22 procent.

 

För ytterligare information och fler detaljer från undersökningen, se www.barframjandet.se eller kontakta:

Calle Ericsson, jordgubbsodlare och ordförande i LRF-GROs bärsektion, tel: 0708 – 47 99 59

Ämnen


Svenskt Sigill är kontrollmärkningen för svensk mat och blommor. Det säkrar att råvarorna alltid kommer från svenska kontrollerade gårdar med höga krav på livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljö.
Svenskt Sigill etablerades 2002 och har idag 3 800 anslutna svenska odlare och uppfödare. 84 procent av konsumenterna känner till märket.

Kontakter

Ann-Louise Ingvarson

Ann-Louise Ingvarson

Presskontakt VD 010-184 26 25

Svenskt Sigill - Hållbarhet på riktigt. Från svenska bönder i framkant.

Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad kommer från gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan.

Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda svenska märkningen som garanterar att djuren betat på de mest artrika betesmarkerna.

Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller varje år.

Svenskt Sigill
Franzéngatan 1B
105 33 Stockholm
Sweden