Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Klartecken för groddar och skott, - goda rutiner för Svenskt Sigill-certifierade produkter ger resultat!

Svenskt Sigill står för kvalitetssäkring och oberoende kontroll med fokus på livsmedelssäkerhet, djuromsorg och minskad miljö- och klimatpåverkan.  Att välja groddar från Sigill-certifierade företag innebär att odlarna vidtagit extra åtgärder utöver svensk livsmedelsstandard, vilket ger en säker och trygg produkt.

 

Den 6 juli tog Livsmedelsverket bort sin avrådan från att äta råa groddar. Det beror på att man spårat EHEC-smitta till enbart ett parti av25 kgimporterat Bockhornsklöverfrö som i huvudsak säljs till privathandeln, och bedömningen är därmed att risken för smitta vid konsumtion av groddar är liten.

 

Flertalet av företagen i Sverige som producerar groddar och skott är certifierade enligt Svenskt Sigill.  Detta innebär bl.a att företagen, liksom en stor andel producenter av frukt och grönt, säkerställer spårbarhet, att en riskbedömning görs och att lämpliga åtgärder som identifierats i riskbedömningen ska genomföras. Dessutom finns krav på att hygienriktlinjer ska följas vid hantering och skörd för att minimera risken för smitta. Dessa rutiner kontrolleras av oberoende tredje part. I certifieringen ingår även krav på vattenanalyser av bevattningsvattnet för att minska risken för smitta. Producenterna som odlar groddar enligt Svenskt Sigill pastöriserar sina frön vid hög temperatur under kort tid för att minska mikrobiell smitta. Frön som ska användas till skott tvättas extra noga så att farliga bakterier dör men grobarheten behålls.

 

Producenter av frukt och grönt som är certifierade enligt Svenskt Sigill har arbetat med både minskad miljö- och klimat påverkan och livsmedelshygien sedan slutet på 1980-talet. I takt med att ny kunskap framkommer uppdateras standarden löpande, så att dessa odlare alltid ligger i topp. Nu bevakar vi kunskapsutvecklingen omkring den nya typen av EHEC-liknande bakterien som orsakat den senaste tidens utbrott för att säkerställa att metoder som används inom Svenskt Sigill ger en trygg produkt.

 

Den senaste veckan har Svenskt Sigill hjälp anslutna producenter med löpande uppdatering om kring läget i Europa och i Sverige.

– Det har varit turbulent säger Anna Richert, ansvarig för grönsaksproduktion i växthus på Svenskt Sigill. Certifiering med Svenskt Sigill är ett sätt att öka livsmedelssäkerheten. Vi har system för att odlare skall ha kontroll på vad de gör och rutiner för säker produktion, och detta kontrolleras regelbundet av en oberoende tredje part. Det är skönt att kunna falla tillbaka på ett bra system som hjälper producenterna med rutiner för livsmedelssäkerhet, samtidigt gäller det att bevaka ny kunskap som kommer fram.

 

- Det är i dessa situationer som jag ser betydelsen av att svenska odlare sedan flera år medvetet och aktivt arbetar med ett flertal förebyggande åtgärder i sina odlingar för att upprätthålla konsumenternas förtroende för god, säker mat. Förtroendet för svenskodlade och Svenskt Sigill-certifierade grönsaker är högt. Hela 84 % av konsumenterna känner till vårt märke och vi skall fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra svensk produktion.  säger Linda Cederlund, vd vid Svenskt Sigill.

 

Leta alltså efter Sigill-märkta produkter i butiken!

 

 

Om Svenskt Sigill:

Svenskt Sigill är kontrollmärkningen för svensk mat och blommor. Ca 4000 producenter runt om i landet följer de höga krav på säkra livsmedel, god djuromsorg och miljöansvar som måste uppfyllas för att få godkänt och märka kvalitetssäkrad råvara med Svenskt Sigill. Sedan något år tillbaka kan odlingsföretag även  klimatcertifiera sig.  Läs mer på www.svensktsigill.se

 

Mer information från Livsmedelsverket: http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Livsmedelsverket-tar-bort-rekommendationen-om-groddar-efter-sparning-av-fron

 

För mer information:

 

Producentorganisationer

Ted Stenshed, VD Sydgrönt, ted.stenshed@sydgront.se

Paul Andersson, Grönsaksmästarna, p.andersson@gronsaksmastarna.se

 

Svenskt Sigill

Linda Cederlund, VD Svenskt Sigill, 08-787 53 71, linda.cederlund@sigill.lrf.se

Anna Richert, ansvarig växthusodling grönsaker, groddar och skott, Svenskt Sigill, tel 08-787 53 73, anna.richert@sigill.lrf.se

 

LRFs pressjour, 08-787 5777

 

 

Ämnen


Sigill Kvalitetssystem AB erbjuder certifiering för produktion av livsmedel och växter enligt tre olika värdenivåer.

Den som IP SIGILL-certifierat produktionen kan också välja att märka med Svenskt Sigill.

 

Kontakter

Ann-Louise Ingvarson

Ann-Louise Ingvarson

Presskontakt VD 010-184 26 25

Svenskt Sigill - Hållbarhet på riktigt. Från svenska bönder i framkant.

Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad kommer från gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan.

Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda svenska märkningen som garanterar att djuren betat på de mest artrika betesmarkerna.

Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller varje år.

Svenskt Sigill
Franzéngatan 1B
105 33 Stockholm
Sweden