Gå direkt till innehåll
Rivstart för nya IP Livsmedelsförädling

Pressmeddelande -

Rivstart för nya IP Livsmedelsförädling

Den 1 november började IP Livsmedelsförädling - den nya standarden för produktsäkerhet - att gälla. Först ut med att certifiera sig blev Kullabygdens Musteri och Bodarpsgården.

Intresset för närproducerad och småskaligt förädlad mat växer. I takt med detta ökar också handelns intresse för att de mindre livsmedelsföretagen ska vara certifierade. Nu finns den godkända standarden IP Livsmedelsförädling som syftar till att underlätta för de lokala- och närproducerande livsmedelsföretagen. För mindre företag har det tidigare varit kostsamt och krångligt att införa de standarder som funnits (t.ex BRC och ISO 22000) då de varit anpassade för större livsmedelsindustrier. Reglerna i IP Livsmedelsförädling bygger främst på lagkrav inom livsmedelssäkerhet, hygien och spårbarhet. De revideras av oberoende certifieringsföretag.

- Vi hoppas och tror att IP Livsmedelsförädling kommer att hjälpa många småskaliga producenter att stå starkare på marknaden, säger Karin Lindow, Sigill Kvalitetssystem som har lett utvecklingsarbetet.
Det känns extra roligt att hela handeln står bakom systemet.

Certifieringssystemet har tagits fram av Sigill Kvalitetssystem. Handeln -ICA, Coop, Axfood och Bergendahls - och branschföreträdarehar varit med i utvecklingsarbetet.

Testrevisioner har gjorts på gårdsmejeri, musteri, bärförädling, styckningsföretag och slakteri.

IP Livsmedelsförädling kan också vara ett prisvärt alternativ för småskaliga producenter att Svenskt Sigill-märka sina produkter. Den som använder IP Sigill-certifierad råvara och certifierar sig enligt IP Livsmedelsförädling kan nuansöka om att få använda kvalitetsmärket Svenskt Sigill på sina produkter.

För mer information kontakta:

Karin Lindow
Sigill Kvalitetssystem AB
  08-7875961  
karin.lindow@sigill.lrf.se

www.svensktsigill.se

Kullabygdens Musteri
www.kullamust.se

Bodarpsgården
www.bodarpsgarden.com

Ämnen


Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad kommer från gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan.

Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda svenska märkningen som garanterar att djuren betat på de mest artrika betesmarkerna.

Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller varje år.

Kontakter

Josefin Kihlberg

Josefin Kihlberg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-184 43 40
Ann-Louise Ingvarson

Ann-Louise Ingvarson

Presskontakt VD 010-184 26 25

Svenskt Sigill - Hållbarhet på riktigt. Från svenska bönder i framkant.

Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad kommer från gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan.

Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda svenska märkningen som garanterar att djuren betat på de mest artrika betesmarkerna.

Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller varje år.

Svenskt Sigill
Franzéngatan 1B
105 33 Stockholm
Sweden