Gå direkt till innehåll
Produktionsledare Johan Fogelberg, i handelsträdgården på Kriminalvården i Tygelsjö
Produktionsledare Johan Fogelberg, i handelsträdgården på Kriminalvården i Tygelsjö

Pressmeddelande -

SVENSKT SIGILLBLOMMOR I FÄNGELSET

Kriminalvården i Tygelsjö blir den första anstalten i Sverige med att producera Svenskt Sigill märkta blommor. Odlingarna i de 6000 m2 stora växthusen är nu hållbarhetscertifierade enligt Svenskt Sigill.

På Kriminalvårdens anstalt i Tygelsjö, utanför Malmö, blir man placerad om man har ett kort straff eller när det närmar sig slutet på ett längre straff. Det är en så kallad öppen anstalt där de intagna enbart är inlåsta nattetid. Alla 65 intagna har sysselsättningsplikt och förväntas arbeta under sin placering på anstalten. Ungefär 25 stycken arbetar i handelsträdgården tillsammans med 4 i personalen.

  • -Det är en trevlig miljö att vara i ett växthus. Oavsett om man är intresserad av blommor eller inte, så är det alltid spännande att se hur det växer och utvecklas från dag till dag, säger Johan Fogelberg, produktionsledare för handelsträdgården i Tygelsjö.

Just nu är det tulpansäsong och under säsongen skördas och säljs ca 600 000 tulpaner. De intagna planterar, sorterar, skördar och sköter alla de växter som odlas i handelsträdgården. Snart är det dags för pelargoner som följs av runt 200 andra sorters sommarblommor innan det är dags att plantera tulpaner och odla julblommor. Handelsträdgården har ett brett sortiment och säljer både i gårdsbutiken och till grossister och butiker i hela Malmöområdet.

Anstalten byggdes redan på 40-talet och sedan dess har där funnits odlingar. Att gå igenom processen att bli certifierade enligt Svenskt Sigill har de funderat på en längre tid.

  • -Det är en stämpel på att vi har kvalitet i odlingen och att vi är seriösa odlare. Det känns också viktigt att kunna visa att det här är svenskodlat och följer ett omfattande regelverk som går utöver gällande lagstiftning, säger Johan Fogelberg.

För de intagna är arbetet ett sätt att få fokus och struktur på vardagen och det förväntas att man följer anstaltens rutiner.

  • -Nu på vintern är växthuset en härlig plats. Man får mycket naturligt dagsljus när man jobbar härinne och det är bra för både kropp och själ, säger Johan Fogelberg.

Svenskt Sigill är en märkning för en hållbar produktion av mat och blommor. Oberoende kontroller görs med jämna mellanrum på gårdsnivå för att säkerställa att regelverket följs. Regelverket för växthusodling innehåller krav på bland annat rening av vatten som släpps ut från växthuset, ett förebyggande arbete mot växtangrepp samt systematiskt arbete för friska blommor.

  • -Vi tycker alltid att det är roligt att välkomna nya Svenskt Sigill märkare till familjen. Det är komplext med hållbarhet och det finns inga enkla lösningar på komplexa problem. För oss innefattar hållbarhet både miljö, ekonomi och sociala faktorer, säger Britt Rahm, VD på Sigill kvalitetssystem.

Kontaktinformation:

Britt Rahm, VD Sigill kvalitetssystem

08-787 53 71

britt.rahm@sigill.se

Johan Fogelberg

040-69 27531

Johan.Fogelberg@kriminalvarden.se

Produktionsledare

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Svenskt Sigill är märkningen för en hållbarare svensk produktion av mat och blommor. Produkter märkta med Svenskt Sigill är kvalitetssäkrad råvara från en hållbarare produktion som omfattar livsmedelssäkerhet, miljöansvar och djuromsorg.

För att få använda märkningen Svenskt Sigill ska maten eller blommorna komma från odling eller djuruppfödning som är certifierad enligt IP Sigill. Denna kvalitetssäkring går utöver gällande lagstiftning inom områdena djuromsorg, miljöansvar och livsmedelssäkerhet. Certifieringen ger företagen kraftfulla argument vid försäljning av sina produkter och konsumenten hållbarare produkter.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad är märkningen som innebär att företagets verksamhet dels uppfyller IP Sigillnivån och dessutom har gjort åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Klimatsmartare mat och blommor helt enkelt.

Svenskt Sigill Naturbeteskött är märkningen som innebär att djuren har betat på svensk naturbetesmark och dessutom uppfyller de IP Sigill.

Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller vartannat år. 

Kontakter

Josefin Kihlberg

Josefin Kihlberg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-184 43 40
Ann-Louise Ingvarson

Ann-Louise Ingvarson

Presskontakt VD 010-184 26 25

Svenskt Sigill - Hållbarhet på riktigt. Från svenska bönder i framkant.

Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad kommer från gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan.

Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda svenska märkningen som garanterar att djuren betat på de mest artrika betesmarkerna.

Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller varje år.

Svenskt Sigill
Franzéngatan 1B
105 33 Stockholm
Sweden