Svenska kyrkan: Sverigedemokraternas budgetreservation 2021 till Malmö pastorat

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2020 10:59 CET

Sverigedemokraterna presenterar den budgetreservation som ska lämnas in till kyrkofullmäktige som alternativ till det budgetförslag som Socialdemokraterna och POSK har föreslagit. Malmö pastorats budget ska fastställas den 5 november. ​

Kommunstyrelsens sammanträde 14 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2020 17:01 CEST

På dagens kommunstyrelsesammanträde röstade Sverigedemokraterna nej till en markanvisningspolicy som kommer se till att fler nyproducerade lägenheter tilldelas personer som mottar ekonomiskt bistånd.

Styr upp problemen omkring elsparkcyklar

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2020 12:44 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till Tekniska nämnden där vi föreslår att det ska ställas krav vid uthyrning av elsparkcyklar, bland annat att elsparkcyklarna måste återlämnas på en viss plats efter förhyrningen.

Förbättra dialogen mellan skolpolitiker och rektorer

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till grundskolenämnden där vi föreslår att ett mötesforum ska anordnas där grundskolenämndens ledamöter kan träffa rektorerna.

Sätt igång och renovera Bunkeflo kyrka

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmö pastorats kyrkofullmäktige med flera förslag som ska se till att renoveringen av Bunkeflo kyrka kommer igång.

Nämndsinitiativ angående framtagande av riktlinjer för Malmös gymnasieskolors hantering av covid-19

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har föreslagit att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar fram riktlinjer för Malmös gymnasieskolors hantering av covid-19. Detta mot bakgrund av att S:t Petri skola som enda gymnasieskola har bestämt att återgå till fjärrundervisning.

Kommunstyrelsen 9 september: SD säger nej till bilfientlig parkeringspolicy

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2020 16:09 CEST

​På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna avslag på en ny parkeringspolicy för Malmö stad. Skolnämnderna har uppfattat att förslagets konsekvenser blir att kostnaden för parkering kommer ligga på fastighetsägaren, vilket skolnämnderna i vissa fall är. Detta kommer ta resurser från barn- och skolpengen.

Enkel fråga angående antisemitiska manifestationer i Malmö

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2020 06:00 CEST

Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en enkel fråga till kommunfullmäktige, där han undrar om kommunalrådet med ansvar demokrati och mänskliga rättigheter, Ewa Bertz (L), kommer verka för att de återkommande antisemitiska manifestationerna i Malmö upphör.

Interpellation om Malmö stads klimatnödläge

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige med fem skarpa frågor om vad det egentligen innebär att Malmö stad konstaterade klimatnödläge.

SD underkänner utredning om avveckling av Burlövs brandstation

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2020 13:57 CEST

Sverigedemokraterna yrkade idag avslag på att godkänna en utredning om konsekvenserna av en avveckling av brandstationen i Burlöv. Utredningen behandlades på Räddningstjänsten Syds direktions sammanträde.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna distrikt Malmö är ett socialkonservativt parti som jobbar för Malmöbornas bästa.