Covid-19-stödförslag från oppositionen bifölls genom Sverigedemokraternas stöd

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2020 13:41 CET

SD röstade ja till ett förslag framlagd av Moderaterna och Centerpartiet som möjliggör att restauranger som har tillstånd att servera alkohol ska kunna göra detta vid cateringverksamhet för slutna sällskap. Syftet med förslaget är att öka intäkterna för restauranger, barer och annan krogverksamhet under covid-19-krisen. Förslaget bifölls av Arbetsmarknads- och socialnämnden tack vare SD-stöd.

SD vill underlätta användandet av motorfordon under pandemin

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2020 12:01 CET

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till Tekniska nämnden där vi föreslår en tillfällig sänkning av parkeringsavgifterna med 50% från och med senast december 2020 till och med maj 2021. Det är viktigt att fler människor använder sig av bilen när myndigheterna avråder människor från att åka kollektivt.

Sverigedemokraterna Malmös budgetreservation 2021

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2020 14:42 CET

Sverigedemokraterna har lämnat in sitt budgetförslag till kommunstyrelsen. Budgeten ska fastställas 25-26 november. Sverigedemokraterna satsar 65 miljoner kr mer på skolnämnderna jämfört med styrets budgetförslag. Sverigedemokraterna satsar 66 miljoner kr mer på vård- och omsorgsnämnderna jämfört med styrets budgetförslag.

Svenska kyrkan: Sverigedemokraternas budgetreservation 2021 till Malmö pastorat

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2020 10:59 CET

Sverigedemokraterna presenterar den budgetreservation som ska lämnas in till kyrkofullmäktige som alternativ till det budgetförslag som Socialdemokraterna och POSK har föreslagit. Malmö pastorats budget ska fastställas den 5 november. ​

Kommunstyrelsens sammanträde 14 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2020 17:01 CEST

På dagens kommunstyrelsesammanträde röstade Sverigedemokraterna nej till en markanvisningspolicy som kommer se till att fler nyproducerade lägenheter tilldelas personer som mottar ekonomiskt bistånd.

Styr upp problemen omkring elsparkcyklar

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2020 12:44 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till Tekniska nämnden där vi föreslår att det ska ställas krav vid uthyrning av elsparkcyklar, bland annat att elsparkcyklarna måste återlämnas på en viss plats efter förhyrningen.

Förbättra dialogen mellan skolpolitiker och rektorer

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till grundskolenämnden där vi föreslår att ett mötesforum ska anordnas där grundskolenämndens ledamöter kan träffa rektorerna.

Sätt igång och renovera Bunkeflo kyrka

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmö pastorats kyrkofullmäktige med flera förslag som ska se till att renoveringen av Bunkeflo kyrka kommer igång.

Nämndsinitiativ angående framtagande av riktlinjer för Malmös gymnasieskolors hantering av covid-19

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2020 06:00 CEST

Sverigedemokraterna har föreslagit att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar fram riktlinjer för Malmös gymnasieskolors hantering av covid-19. Detta mot bakgrund av att S:t Petri skola som enda gymnasieskola har bestämt att återgå till fjärrundervisning.

Kommunstyrelsen 9 september: SD säger nej till bilfientlig parkeringspolicy

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2020 16:09 CEST

​På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna avslag på en ny parkeringspolicy för Malmö stad. Skolnämnderna har uppfattat att förslagets konsekvenser blir att kostnaden för parkering kommer ligga på fastighetsägaren, vilket skolnämnderna i vissa fall är. Detta kommer ta resurser från barn- och skolpengen.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna distrikt Malmö är ett socialkonservativt parti som jobbar för Malmöbornas bästa.