Gå direkt till innehåll
Gör Region Skånes akutsjukhusområden till paragraf 3 områden

Pressmeddelande -

Gör Region Skånes akutsjukhusområden till paragraf 3 områden

Idag bemannas akutsjukhusen av väktare. En väktare kan dock inte utföra samma säkerhetsarbete som en ordningsvakt, till exempel avvisande av störande person. Detta kan leda till säkerhetsrisker för både personal och andra patienter på akutmottagningen. Vi vill dock se att våra akutsjukhus istället bevakas av ordningsvakter, genom att ansöka om så kallade paragraf 3-områden för alla våra akutsjukhus.

Hotsituationer vid vård av skottskadade eller knivskurna gängkriminella är ett uppmärksammat problem som bara ökar. ”Fienden” kan vilja komma åt patienten. Många anhöriga och vänner kan samlas vid sjukhuset och vilja träffa patienten, få information eller kräva behandling.

”Skånsk sjukvård konfronteras med en ny kategori patienter från kriminella gäng och klaner, och problematiken eskalerar. Vården riskerar att försämras om personalen känner sig otrygg. I avvaktan på en bättre kriminalpolitik måste vi agera och då tror vi att ordningsvakter är rätt väg att gå.  – Säger Niclas Nilsson Regionråd och gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Skåne

Ett paragraf 3-område, är ett geografiskt område där ordningsvakter kan få tillstånd att jobba, om det finns särskilt behov och är av väsentlig betydelse för allmän synpunkt. Det kan till exempel handla om platser att det ofta uppstår bråk eller finns problem med gängkriminalitet. Ytan på paragraf 3-områden har blivit större med åren. Framförallt på senare år har också kommuner ansökt om den här typen av förordnande just för att man vill att kommunmedborgarna ska känna sig trygga på gator och torg. Nu vill Sverigedemokraterna även göra detta för Region Skånes akutsjukhus. 

”Vi måste göra vården trygg och säker för både personal och patienter. Vi ser att denna lösning med utökade möjligheter för ordningsvakter att agera på våra sjukhus, skulle vara nödvändigt som ett led i att bekämpa det allt otryggare klimatet på våra sjukhus. – Säger Marlen Ottesen, Regionråd och gruppledare i Hälso- och sjukvårdsnämnden för Sverigedemokraterna i Region Skåne.

En paragraf 3-plats är en plats, som till exempel ett sjukhus, eller ett avgränsat geografiskt område, som till exempel ett torg eller en stadsdel, som är beprövade och beslutade av polisen enligt 3§-lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV). Utnämnandet innebär att ordningsvakten ges rätt att verka med sina befogenheter i det beslutade området. Ordningsvaktens befogenheter gäller enbart innanför de geografiska gränserna av paragraf 3-platsen.

”Vi måste ha beredskap alla för alla tänkbara situationer. Det räcker med att det är ett allvarligt hot eller tillbud. En allvarligt skadad personal eller patient kan vara förödande. Vi måste vara på tårna och stävja det. – Säger Johan Wifralius, Regionråd för Sverigedemokraterna i Region Skåne.

Därför har Sverigedemokraterna i ett initiativärende till regionstyrelsen yrkat på att Region Skåne ansöker hos polismyndigheten om att alla Region Skånes akutsjukhusområden ska bli paragraf 3 områden.


För ytterligare information och kommentarer:

Niclas Nilsson, gruppledare & regionråd

niclas.nilsson@sd.se

0724-672552

Marlen Ottesen, regionråd

marlen.ottesen@skane.se

0725-458631

Johan Wifralius, regionråd & gruppledare kollektivtrafiknämnden

0708-553593

johan.wifralius@skane.se


Ämnen

Kategorier

RegionerFör pressbilder tryck här

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.

Kontakter

Therese Borg

Therese Borg

Presskontakt Politisk sekreterare, gruppledare Kulturnämnden 0724672914
Torbjörn Tegnhammar

Torbjörn Tegnhammar

Presskontakt Kanslichef 072-462 84 87

Välkommen till Sverigedemokraterna Region Skåne!

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället. Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2022 tredje största parti i regionen, och har 30 mandat i regionfullmäktige.

Sverigedemokraterna Region Skåne
Västra Storgatan 12
291 89 Kristianstad
Sverige