Gå direkt till innehåll
En modern tryckkammare
En modern tryckkammare

Pressmeddelande -

SD räddar tryckkammaren i Helsingborg från nedläggning

Alliansen har nu beslutat att behålla tryckkammaren i Helsingborg tills nya tryckkammare är i drift på SUS. Vi Sverigedemokrater har hela tiden varit tydliga med att vi inte kommer att medverka till att tryckkammaren i Helsingborg läggs ner innan nya är i drift på SUS. I och med detta finns det en politisk majoritet för att behålla Tryckkammaren i Helsingborg vilket nu också kommer att bli förslaget på nästa HSN-möte.

I Skåne har man sedan 1984 bedrivit tryckkammarbehandling, även kallad HBO-behandling, i Helsingborg, och ett antal utredningar av detta har genomförts. 2010 gjordes en kunskapsöversikt som konstaterade att HBO-behandling bör ingå i Region Skånes utbud. Ytterligare utredningar har sedan under åren skett, bland annat 2014 där det också rekommenderades att fortsätta erbjuda behandlingen. 2015 beslutade regionstyrelsen att investera i tryckkammarutrustning på SUS genom inköp av 5 monoplacekammare, men 2017 gjorde dock plötsligt Region Skånes prioriteringsråd en annan bedömning om huruvida Region Skåne skulle tillhandahålla HBO-behandling eller ej. I ljuset av detta har tryckkammaren i Helsingborg länge levt under nedläggningshot och beslutet om investering i monoplacekammare på SUS inte verkställt, något som Sverigedemokraterna vid flertalet tillfällen ställt sig kritiska till.

Vi har stått fast vid vår ståndpunkt om att Region Skåne ska erbjuda HBO-behandling och aldrig vacklat i vår övertygelse över att denna behandling behövs i Skåne. Genom detta kan vi nu se att tryckkammaren får bli kvar i Helsingborg fram tills regionstyrelsen verkställt investeringen i tryckkammarutrustning på SUS. Vi ser glädjande på att fler partier än vi nu ser värdet av HBO-behandling.

Marlen Ottesen, regionråd kommenterar:

- Det är glädjande att skåningarna fortsatt kan få tillgång till tryckkammarbehandling, och att vi nu fortsätter arbetet framåt med ny utrustning på SUS. Genom detta kan forskning ske, och fler patienter behandlas. Genom att redan nu införskaffa monoplacekammare kan vi påbörja arbetet med att bygga upp hyperbarmedicinsk kompetens i Lund, så att vi står rustade för framtiden. Nästa steg bör vara att fortsätta utvecklingen så att vi även kan bedriva intensivvård i tryckkammare såsom Stockholm och Göteborg.

För ytterligare information och kommentarer:

Marlen Ottesen, regionråd

marlen.ottesen@skane.se

0725-458631

Niclas Nilsson, gruppledare och regionråd kommenterar:

- Det är nu viktigt att vi tar arbetet vidare i Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar så att behovet av en utveckling av HBO-behandlingar i Skåne tas tillvara när ombyggnationerna av SUS ska planeras. För att kunna utnyttja en intensivvårdskammare optimalt bör den ligga i omedelbar anslutning till intensivvårdsavdelningen, därmed bör investering i en sådan kammare vänta tills man bygger den nya sjukhusbyggnaden i Lund. Då kan man få in den på rätt ställe i huset från början.

För ytterligare information och kommentarer:

Niclas Nilsson, gruppledare & regionråd

niclas.nilsson@sd.se

0724-672552

Ämnen

Regioner


Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.

Presskontakt

Ian Fernheden

Ian Fernheden

Politisk Sekreterare 0768-560000

Välkommen till Sverigedemokraterna Region Skåne!

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället. Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.

Sverigedemokraterna Region Skåne
Västra Storgatan 12
291 89 Kristianstad
Sverige