Gå direkt till innehåll
SD vill att barnhabiliteringen startar en rådgivningstjänst för personal och anhöriga.

Pressmeddelande -

SD vill att barnhabiliteringen startar en rådgivningstjänst för personal och anhöriga.

SD Region Skåne föreslår i ett initiativärende till psykiatri-, habilitering – och hjälpmedelsnämnden att ett pilotprojekt ska startas i form av ett rådgivningsteam som utgår från Barnhabiliteringen i Region Skåne, samt att projektet ska utvärderas efter ett år.

Inom Region Skåne finns det en stor grupp barn och ungdomar som väntar på ett första besök eller är under utredning för att få en diagnos. Först efter att en diagnos har fastställts kan individerna få en remiss, eller skicka en egen vårdbegäran till barnhabiliteringen. Barnhabiliteringen tar emot barn och ungdomar som är 17 år eller yngre och har autism, rörelsenedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Antal besök (vårdkontakter) inklusive digitala på alla barnhabiliteringar i Skåne år 2020 var 104 970, varav nybesök var 1938 individer. Det är oklart hur lång väntetid dessa haft då tillgänglighet varierat vid mottagningarna inom regionen.

I Region Stockholm finns Habilitering och Hälsans frågetjänst som svarar på frågor kring samhällets stöd vid funktionsnedsättning eller habilitering. Vidare finns det också en vägledare som finns tillgänglig för de som har en anhörig med en neuropsykiatrisk diagnos eller flerfunktionsnedsättning. Tjänsten nås via app eller 1177.se där telefontid kan bokas. Samtalstiden är upp till 45 minuter och samtalet journalförs.

Anneli Eskilandersson, gruppledare i psykiatri-, habilitering – och hjälpmedelsnämnden, kommenterar:

- Region Skåne borde, liksom Region Stockholm, erbjuda rådgivning och förbättrat stöd gällande funktionsnedsättning och habilitering. Det är viktigt att så tidigt som möjligt erbjuda professionellt stöd för att inte orsaka ökat lidande för barnen och deras familjer, som från misstanke tills remissen behandlats och behandling påbörjats, lämnas ensamma med sina dagliga utmaningar.

- Inom barnhälsovården och elevhälsan uppmärksammas barn med misstänkta funktionsnedsättningar och ofta är det personalen vid dessa mottagningar som först erbjuder remiss till vidare utredning. Det ingår i barnhälsovårdens uppdrag att erbjuda föräldrastöd, och personalen kan vara i behov av handledning och rådgivning kring hur de ska hjälpa familjerna under väntetiden fram till diagnos och eventuell inskrivning på habiliteringen. Det är också vanligt att förskolan eller skolan uppmärksammar avvikande psykomotorisk utveckling och därefter gör en kartläggning i samråd med föräldrar, så därför kan även personal i förskola och skola behöva stöd, exempelvis för att upprätta handlingsplaner och optimera tillvaron för barnet. 

För ytterligare information och kommentarer:

Anneli Eskilandersson, gruppledare i psykiatri-, habilitering – och hjälpmedelsnämnden

anneli.eskilandersson@sd.se

0734-012173

Ämnen

Kategorier

RegionerFör pressbilder tryck här

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.

Presskontakt

Therese Borg

Therese Borg

Presskontakt Politisk sekreterare, gruppledare Kulturnämnden 0724672914
Torbjörn Tegnhammar

Torbjörn Tegnhammar

Presskontakt Kanslichef 072-462 84 87

Välkommen till Sverigedemokraterna Region Skåne!

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället. Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2022 tredje största parti i regionen, och har 30 mandat i regionfullmäktige.

Sverigedemokraterna Region Skåne
Västra Storgatan 12
291 89 Kristianstad
Sverige