Gå direkt till innehåll
SD vill se en större satsning på kulturarvet i kulturbudgeten

Pressmeddelande -

SD vill se en större satsning på kulturarvet i kulturbudgeten

Under dagens sammanträde med Kulturnämnden i Region Skåne yrkade Sverigedemokraterna på en omfördelning av bidrag för att stärka kulturarvssektorn. Genom indragna bidrag till MAFF och Ibn Rushd samt en minskning av bidragen till övriga studieförbund, kunde totalt 2 533 000 kr omfördelas till Historiska museet i Lund, Regionmuseet Skåne, Skånes Arkivförbund, Skånes Hembygdsförbund och Skånes Hemslöjdsförbund. 

En omfördelning av sökbara medel gjorde därtill att det blev möjligt att inrätta en Kulturarvspott på 2 000 000 kr, i syfte att öronmärka sökbara medel till just kulturarvssektorn. Därutöver yrkade Sverigedemokraterna på fler och tydligare mål, samt skärpta villkor för stöd. Dock avslogs yrkandena. 

Therese Borg, Sverigedemokraternas gruppledare i Kulturnämnden, kommenterar:

- Vi prioriterar att det svenska och skånska kulturarvet vårdas och synliggörs. Dels för kulturarvets egenvärde men också för att det bidrar till att bygga broar mellan olika generationer och mellan människor med olika bakgrund. 

- Det borde vara självklart även för övriga partier att prioritera kulturarvet framför stöd till Ibn Rushd och till arabisk filmfestival, men tyvärr är så inte fallet. 

Yrkandena i sin helhet kan läsas i bifogat dokument. 

För ytterligare information och kommentarer:

Therese Borg, gruppledare Kulturnämnden

therese.borg@sd.se

0724672914

Ämnen

Taggar

RegionerFör pressbilder tryck här

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.

Presskontakt

Therese Borg

Therese Borg

Presskontakt Politisk sekreterare, gruppledare Kulturnämnden 0724672914
Niklas Sjöberg

Niklas Sjöberg

Presskontakt Politisk sekreterare 0724651818

Relaterat material

Välkommen till Sverigedemokraterna Region Skåne!

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället. Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.

Sverigedemokraterna Region Skåne
Västra Storgatan 12
291 89 Kristianstad
Sverige