Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sd-politiker bestrider uteslutning från Svenska kommunalarbetarförbundet

Ännu en sverigedemokratisk företrädare riskerar uteslutning ur facket. Den här gången är det undersköterskan och kommunfullmäktigeledamoten, Erik Hellsborn, i Varberg som riskerar uteslutning ur Svenska kommunalarbetarförbundet på grund av sina politiska åsikter. Grunden för uteslutningsärendet är bland annat att Hellsborn öppet kritiserat bristen på interndemokrati inom LO. Hellsborn bestrider dock uteslutningen och hans yttrande kan läsas nedan. För vidare information: Erik Hellsborn Kommunfullmäktigeledamot, Varberg E-post: varberg@sverigedemokraterna.se Tel: 070-2569731 Mattias Karlsson Pressekreterare E-post: mattias.karlsson@sverigedemokraterna.se Tel: 0708- 18 07 66 Yttrande från Erik Hellsborn med anledning av en eventuell uteslutning av densamme ur Svenska kommunalarbetarförbundet: Jag har tagit del av förbundsstyrelsens brev till mig, samt de med detta bifogade bilagor. Av dessa uttyder jag tre huvudsakliga punkter vilka skulle motivera en uteslutning av undertecknad. Dessa är: 1. Att jag i den på min blogg publicerade artikeln "Fascismen inom LO" ifrågasatt interndemokratin inom LO, samt det ekonomiska stödet till Socialdemokraterna. 2. Att jag i den på min blogg publicerade artikeln " Pengar till muslimer, men inte till vikingar" ifrågasatt den dåvarande statsministern Göran Perssons bidrag av 3 miljoner skattekronor till Islamic center i Malmö. 3. Att jag på min blogg uppmanat medlemmar i förbundet att avsäga sig sitt medlemskap. Jag bestrider inte punkten 1, men jag bestrider att den skulle motivera en uteslutning. Detta då: a) Opinionsundersökningar visar att betydande del av LO:s medlemmar inte röstar på Socialdemokraterna, än mindre ställer sig positiva det ekonomiska stödet till partiet. b) Det är min uppfattning att LO/Svenska kommunalarbetarförbundet är fackliga organisationer som uteslutande bör arbeta med fackliga frågor. c) Medlemmar i förbundet som gjort ställningstaganden i icke arbetsrelaterade frågor som strider mot sittande styrelsens ställningstaganden har nekats att få inneha förtroendeuppdrag inom förbundet. Med denna bakgrund anser jag min kritik vara befogad. Jag bestrider inte punkten 2, men jag bestrider att den skulle motivera en uteslutning. Detta då jag anser att det ämne som behandlas i artikeln faller utanför ramarna för Svenska kommunalarbetarförbundets verksamhet. Jag bestrider punkten 3. Jag har aldrig använt min blogg för att uppmana förbundets medlemmar att avsäga sig sitt medlemskap. För att avsluta: Juridiskt sett har ni givetvis all rätt att utesluta mig, dock anser jag det inte vara ett moraliskt försvarbart beteende för ett förbund som gör anspråk på att värna om demokratin. Genom att tala med andra förbundsmedlemmar i min närhet har jag fått intrycket att en majoritet av förbundets medlemmar är med av samma anledning som jag själv, nämligen för att få hjälp i löneförhandlingar och konflikter med arbetsgivare, inte för att man vill stödja någon form av Socialdemokratisk värdegrund. Genom tidigare nämnda opinionsundersökningar vet vi även att en stor del av förbundets medlemmar inte röstar på Socialdemokraterna, en siffra som sannolikt skulle vara än högre om det inte vore för den ensidiga propagandan i medlemstidningen. Genom att aktivt ta ställning för partiet utnyttjar man på ett oacceptabelt sätt den beroendeställning som svenska arbetare befinner sig i relation till LO, och kränker de medlemmar som en annan politisk hemvist än den Socialdemokratiska. Om förbundsstyrelsen trots detta väljer att utesluta mig förväntar jag mig att den delen av min medlemsavgift som lagts i den så kallade "konfliktfonden" snarast återbetalas till mig. Om så inte sker kommer jag att driva frågan vidare. /Erik Hellsborn

Ämnen

Presskontakt

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800