Pressmeddelande -

Åkesson bjuder in Reinfeldt till samtal om långsiktig energiuppgörelse

För några timmar sedan röstade riksdagen med knapp majoritet ja till ett förslag om att tillåta uppförande och drift av nya kärnkraftsreaktorer.

Sverigedemokraterna ser kärnkraften som en effektiv och förhållandevis miljövänlig energikälla och ställer sig därför positiva till dagens beslut om att tillåta en förnyelse av kärnkraften.  

Den rödgröna oppositionen har lovat att riva upp beslutet om de vinner valet i år och Miljöpartiet vill inte ens göra några utfästelser om att inte lägga ned några av de befintliga kärnkraftverken under den kommande mandatperioden.

I syfte att säkerställa stabilitet på det energipolitiska området bjuder nu Sverigedemokraterna in statsminister Fredrik Reinfeldt till samtal om en långsiktig energiuppgörelse.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson kommenterar:

- Kärnkraften kommer för överskådlig framtid att vara ett nödvändigt grundfundament i en effektiv och miljövänlig svensk elproduktion. Långsiktighet och stabilitet på det energipolitiska området är också av avgörande betydelse för vår basindustri och dess satsningar inför framtiden. De rödgrönas utfästelse om att återinföra förbudet mot ny kärnkraft om de vinner valet är både olycklig och oansvarig.  Om Sverigedemokraterna blir vågmästare i riksdagen kan vi stå som garant för att kärnkraften behålls och vidareutvecklas. Med anledning av detta vill jag bjuda in statsminister Fredrik Reinfeldt till samtal om en långsiktig energiuppgörelse mellan SD och de borgerliga partierna, säger Jimmie Åkesson


För vidare information:

Pressekretariatet

Tel: 08-50 00 00 55


E-post: presskontakt@sverigedemokraterna.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • energiuppgörelse
  • reinfeldt
  • kärnkraft
  • sverigedemokraterna
  • jimmie åkesson

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800