Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Åkesson frågade ut Reinfeldt om hetslagstiftning mot svenskar

Justitiekanslern har än en gång kommit med ett utlåtande om att svenskar inte omfattas av hetslagstiftning. JK beslutade i ärende 7435-10-30 följande:

"JK, som tidigare prövat om uttalanden riktade mot svenskar omfattas av straffbestämmelsen, kommer även nu fram till att så inte är fallet. Detta eftersom syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Därmed träffas inte kritik av svenskar av straffbestämmelsen. JK beslutar därför att inte inleda förundersökning gällande hets mot folkgrupp"

Med anledning av detta frågade Jimmie Åkesson statsmininster Fredrik Reinfeldt hur han ser på att lagen om hets mot folkgrupp inte omfattar svenskar:

- Det heter att alla medborgare är lika inför lagen och att alla människor är lika mycket värda. Trots det har vi idag lagstiftning som skyddar alla folkgrupper förutom svenskarna. Vad ämnar statsmininstern göra för att även svenskar ska skyddas mot kränkningar?

I sitt svar uttalade Reinfeldt ingen önskan om att förändra lagstiftningen på området.

 

För vidare information kontakta:

Linus Bylund
Pressekreterare hos Jimmie Åkesson

Tfn: 08-786 62 28
E-post: linus.bylund@riksdagen.se

Pressekretariatets jour

Telefon: 08-500 00 055

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800

Det Sverigevänliga partiet

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället. Partiet har funnits sedan 1988 men fick sitt stora genombrott i valet 2010 då partiet med 5,7 % av rösterna tog sig in i riksdagen med 20 mandat. Partiet har sedan 90-talet varit representerade på kommunal nivå och är även representerade i Svenska Kyrkans högst beslutande organ.

Sverigedemokraterna består av 24 distrikt och finns representerade i 20 landsting/regioner med 161 mandat och i 285 kommuner med 1324 mandat. Partiledare sedan 2005 är Jimmie Åkesson.

År 2016 har partiet över 23 000 medlemmar.

Sverigedemokraterna
Sveriges riksdag
100 12 STOCKHOLM