Pressmeddelande -

Åkesson om Malmöskjutningar: "Det behövs mer än bara ökade polisresurser"

Tisdagskvällens dödsskjutning, som följdes av ett bombdåd mot en polisstation, har återigen aktualiserat situationen i Malmö. Sverigedemokraterna ser med stor oro på utveckling och konstaterar att ökade resurser inte är tillräckligt.

Jimmie Åkesson kommenterar:

– Det är positivt att polisen i Malmö äntligen tycks ha fått ordentliga resurser för att bekämpa de kriminella element som sprider skräck i staden. Men detta är inte tillräckligt. Vad som nu sker i Malmö har en social dimension där årtionden av splittringspolitik skapat ett samhälle där respekten för rättsstaten undergrävs och där kriminella grupper kan rekrytera mer eller mindre öppet. Den pajkastning som nu sker mellan statsminister Fredrik Reinfeldt och Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu om ansvarsfrågan är ovärdig då bägge parter bär samma ansvar för utvecklingen.

– Det krävs också lagstitftningsinitativ. Sverigedemokraterna undersöker just nu olika konkreta åtgärder man kan ta till för att bekämpa den organiserade kriminaliteten. Den bild jag får när jag talar med representanter från så väl polisen som säpo är att det förutom straffskärpningar även krävs ökade möjligheter till användande av olika tvångsmedel för att bekämpa och förebygga organiserad kriminalitet. Vi ämnar återkomma med förslag till åtgärdspaket på området.

 

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 0708 – 18 09 43
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • malmö
  • sverigedemokraterna
  • jimmie åkesson
  • organiserad brottslighet
  • repaalu

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800

Relaterat innehåll