Skip to main content

​Anna Hagwall utesluten ur Sverigedemokraterna

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2016 15:32 CET

Under eftermiddagen fattade Sverigedemokraternas partistyrelse beslut om att avsluta Anna Hagwalls medlemskap i partiet.

Partiledare Jimmie Åkesson kommenterar:

- Sverigedemokraterna har under många år arbetat målmedvetet för att stävja antisemitiska strömningar och konspirationsteorier i samhället. Anna Hagwall har genom sina uttalanden skadat detta arbete samt partiets anseende. Hon har tidigare, på liknande sätt, skadat partiets arbete med att öka förståelsen och förbättra omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor. Sammantaget leder detta partistyrelsen till slutsatsen att Anna Hagwall inte står bakom centrala delar av partiets ideologi och därmed inte kan kvarstå som medlem i partiet. 

- Anna vill ha en lagstiftning där människor delas upp efter etnicitet. Det ställer vi inte upp på. Då får man söka sig till något annat parti.

Anna Hagwall är inte ordinarie i något av riksdagens utskott. Beslutet kommer inte att påverka Sverigedemokraternas riksdagsarbete.

Gruppledare Mattias Karlsson kommenterar:

- Anna Hagwall har en bakgrund som entreprenör och småföretagare och det var primärt mot bakgrund av dessa erfarenheter som hon ansågs kunna tillföra riksdagsgruppen nödvändig kompetens. I riksdagen har Anna primärt arbetat med frågor som rör företagande och skattefrågor. Detta arbete har hon utfört på ett klanderfritt sätt. Självklart måste man dock dela partiets ideologi och värdegrund i samtliga centrala frågor, oavsett vilka specifika sakfrågor man till vardags arbetar med. Partistyrelsens bedömning är att Anna Hagwall inte lever upp till detta krav.

- Anna Hagwall har inte blivit inkryssad genom personval utan sitter i riksdagen på Sverigedemokraternas mandat. Nu när hon inte längre företräder partiet bör hon lämna tillbaka sin plats. Det är hennes skyldighet gentemot medlemmarna och väljarna.

Partistyrelsens beslut var enhälligt.

Anna Hagwall har blivit delgiven beslutet.  

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.