Pressmeddelande -

"En avancerad form av bondfångeri" - Jimmie Åkesson kommenterar moderaternas nya invandringspolitik

Med den uttalade ambitionen att försöka hejda sverigedemokraternas framgångar och kapa åt sig en del av den invandringskritiska väljarkåren, antog moderaternas framtidskonvent under gårdagen ett idédokument för en ny invandrings- och integrationspolitik.

Sverigedemokraternas partiordförande, Jimmie Åkesson, kommenterar:

- Att moderaterna nu börjat använda sig av en retorik, som i begränsade stycken är mycket snarlik vår egen och att de ansluter sig till gamla sverigedemokratiska ståndpunkter, som att säga nej till ytterligare amnestier för illegala invandrare och att verka för en begränsning av asylsökandes möjligheter att bosätta sig i redan invandrartäta områden, är naturligtvis positivt. Detta visar att vi redan har en inverkan på svensk rikspolitik och att en röst på sverigedemokraterna aldrig är bortkastad. Det ger också en signal om det förhandlingsutrymme som kan tänkas finnas efter ett sverigedemokratiskt riksdagsinträde. Det återstår dock att se om moderaternas ledning verkligen på allvar kommer att göra denna del av förslaget till sin, samt hur moderaternas än mer invandringsliberala allianskamrater kommer att ställa sig till detta.

- Beklagligt nog visar dock en närmare studie av det aktuella dokumentet och de uttalanden moderaterna gjort inför framtidskonventet, att partiets omprövning av sin tidigare politik fortfarande är extremt ytlig och uteslutande taktisk till sin karaktär. Moderaterna har högst medvetet lyft fram och överdrivit betydelsen av det fåtal skrivningar i dokumentet som går i en mer restriktiv riktning. De delar av dokumentet där man lovprisar gränslöshet, massinvandring och mångkultur har man talat tyst om. Orsaken till detta är naturligtvis att man är högst medveten om att den invandringskritiska väljargrupp, som man nu vill profitera på, knappast skulle tilltalas av dokumentets skrivningar om betydelsen av att upprätta avtal med den Afrikanska Unionen i syfte att underlätta rörligheten mellan Afrika och Europa, pläderandet för en kraftigt ökad arbetskraftinvandring med lönedumpning för svenska löntagare som följd och förhoppningarna om att det framtida Sverige i betydligt högre utsträckning än idag skall präglas av främmande "kulturer, religioner och levnadssätt". Detta gör sammantaget att framtidskonventets beslut och moderaternas utspel den senaste tiden, inte kan betecknas som någonting annat än en avancerad form av bondfångeri, säger Jimmie Åkesson.

För vidare information:

Mattias Karlsson, Pressekreterare
Tel: 0708- 18 07 66
E-post: mattias.karlsson@sverigedemokraterna.se

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800