Pressmeddelande -

"En svart dag i Sveriges moderna historia"

Sverigedemokraternas partiordförande, Jimmie Åkesson, kommenterar gårdagens riksdagsbeslut om att godkänna Lissabonfördraget:

- Riksdagens beslut om att godkänna Lissabonfördraget innebär ett stort steg mot avvecklandet av Sverige som en fri och självständig nation och att svenskarnas möjlighet att påverka sin egen vardag nu minskar ytterligare. Torsdagen den 20 november 2008 kan därmed läggas till den växande raden av svarta dagar i Sveriges moderna historia.

- Sverigedemokraterna ser gårdagens beslut som grundlagsvidrigt och kommer därför, vid vårt inträde i riksdagen, att verka för att beslutet rivs upp. Vi menar också att Lissabonfördraget, med all önskvärd tydlighet, gjort klart att EU inte längre är samma organisation som den det svenska folket sade ja till år 1994. Vi kommer därför att verka för en ny folkomröstning angående sveriges medlemskap i EU.

- En kvalificerad majoritet av de etablerade partiernas ledamöter i Sveriges riksdag röstade igår för att beröva det svenska folket en betydande del av deras fädernesärvda frihet och rätt till självbestämmande. Vi skall göra allt som står i vår makt för att de svenska väljarna skall bli medvetna om detta faktum och förhoppningsvis ha det i färsk åminnelse när de går till valurnorna inför valet till Europaparlamentet 2009 och de allmänna valen 2010, säger Jimmie Åkesson.

För vidare information:

Mattias Karlsson
Pressekreterare
Tel: 0708- 18 07 66

 

Ämnen

  • Riksdag

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800