Pressmeddelande -

Förslag till Sverigedemokratisk riksdagslista presenterat

Sverigedemokraternas valberedning har idag presenterat sitt förslag till riksdagslista. Förslaget kommer att diskuteras och fastställas i samband med partiets valkonferens i Stockholm den 27 mars, då partiet även skall anta riktlinjerna för valmanifestet.  Pressackreditering till valkonferensen kan erhållas genom att kontakta: presskontakt@sverigedemokraterna.se

Michael Rosenberg är sammankallande i valberedningen och har lett arbetet med att ta fram förslaget till en gemensam rikstäckande riksdagslista:

- Arbetet med förslaget till riksdagslista har varit en lång och svår process som inte har underlättats av de speciella förutsättningar som gäller för vårt parti, där kandidaterna måste vara beredda att göra betydligt större uppoffringar än vad som är fallet inom övriga partier. Vi är dock mycket nöjda med slutresultatet och anser att vi har fått fram en lista innehållande såväl en imponerande kompetens som en bred geografisk förankring.

- Arbetet har också präglats av det allvar som följer på insikten om att vi, i och med lanseringen av detta förslag, sannolikt är med och skriver svensk politisk historia. Vi hyser inga tvivel om att personerna på denna lista kommer att bli de första sverigedemokraterna någonsin att inta sina platser i Sveriges riksdag. Partiets målsättning är klar, den uttalade ambitionen är att bli landets tredje största parti. Vi betraktar därmed åtminstone de 35 första platserna på listan som valbara, säger Michael Rosenberg.

Valberedningens förslag:

1. Jimmie Åkesson

2. Björn Söder

3. Jonas Åkerlund

4. Carina Herrstedt

5. Mikael Jansson

6. Margareta Sandstedt

7. Mattias Karlsson

8. Richard Jomshof

9. Sten Andersson

10. Sven-Olof Sällström

11. Erik Almqvist

12. Per Ramhorn

13. William Petzäll

14. Lars Isovaara

15. Johnny Skalin

16. Kent Ekeroth

17. Julia Kronlid

18. Josef Fransson

19. Tony Wiklander

20. David Lång

21. Thoralf Alfsson

22. Stellan Bojerud

23. Markus Wiechel

24. Anna Hagwall

25. Olle Larsson

26. Adam Marttinen

27. Mikael Eskilandersson

28. Pavel Gamov

29. Robert Stenqvist

30. Jana Kominkova-Lund

31. Per Klarberg

32. Jimmie Stranne

33. Birgitta Kullvén

34. Arnold Boström

35. Tommy Hansson

36. Patrik Jönsson

37. Claus Zaar

38. Axel Karlsson

39. Ronny Karlsson

40. Kristina Winberg

41. Daniel Spiik

42. Gunilla Persson

43. Stefan Sundberg

44. Oskar Lindblom

45. Sara-Lena Bjälkö

46. Per-Arne Wahlberg

47. Bengt Moutka

48. Klara Talos

49. Anders Ahl

50. Christian Westling

 

Valberedningens förslag till valkonferensen:

Valberedningen föreslår valkonferensen besluta:

att anta listan om 50 namn i enlighet med förslaget ovan,

att  ge VU i uppdrag att fylla på med namn efter plats 50 utifrån det mandat stadgarna ger om genom sent fastställande av valsedel.

För vidare information:

Michael Rosenberg

Sammankallande valberedningen

Tel: 0704- 19 03 84

Mattias Karlsson

Presschef

Tel: 0708- 18 07 66

Sven-Olof Sällström

Pressekreterare

Tel: 0767- 65 22 12

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • sverigedemokraterna
  • riksdagslista
  • riksdagen
  • valberedning

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800